JUGOSLAVIJA I POLJSKA: VEZE I MEĐUSOBNI ODNOSI U XX VEKU

JUGOSLAVIJA I POLJSKA: VEZE I MEĐUSOBNI ODNOSI U XX VEKU. Međunarodni tematski zbornik radova, urednici: Bojan DIMITRIJEVIĆ, Andrzej ZAĆMIŃSKI, Nebojša STAMBOLIJA, Beograd 2022.

Institut za savremenu istoriju iz Beograda i Istorijski fakultet (u početku Institut za istoriju i međunarodne odnose) Univerziteta Kazimira Velikog iz Bidgošća u toku protekle decenije organizovali su zajedno, godišnje naučne konferencije. One su se održavale jednom godišnje naizmenično, jedna u Poljskoj, a sledeća u Srbiji. Teme svakog od održanih osam skupova su se kretale u okviru pitanja jugoslovensko/srpskih i poljskih odnosa u 20. veku. U početku, istraživačke teme su se kretale u okviru epohe socijalizma u obe države, od 1945. do 1990. godine. Kasnije, opseg tema se proširio na teme iz perioda između dva svetska rata kao i najsavremenijeg doba. Ovaj zbornik koji je pred čitaocima donosi radove sa naučnog skupa održanog 16-17. septembra 2021. godine u Beogradu. U zbornik je ušlo ukupno 33 rada učesnika sa konferencije. Razlike u broju su okolnost, da neki od učesnika nisu dostavili radove, a da su drugi opet, koji su bili u organizacionom odboru tu učinili. Pored autora iz Poljske i Srbije, tu su i autori iz Slovenije i Hrvatske sa svojim doprinosom ovoj temi u vidu članaka, ali i da pruže svojevrsni „jugoslovenski karakter“ radovima u zborniku.

The Institute for Contemporary History from Belgrade and the Faculty of History (initially the Institute for History and International Relations) of Casimir the Great University from Bydgoszcz have jointly organized annual scientific conferences during the past decade. They were held once a year alternately, one in Poland and the next in Serbia. The topics of each of the eight meetings held were within the framework of the issue of Yugoslav/Serbian and Polish relations in the 20th century. Initially, the research topics ranged within the era of socialism in both countries, from 1945 to 1990. Later, the range of topics expanded to include topics from the period between the two world wars as well as the most modern era. This collection, which is before the readers, brings papers from the scientific meeting held on September 16-17, 2021 in Belgrade. A total of 33 works of participants from the conference were included in the collection. The difference in numbers is due to the fact that some of the participants did not submit papers, while others, who were in the organizing committee, did. In addition to authors from Poland and Serbia, there are also authors from Slovenia and Croatia with their contribution to this topic in the form of articles, but also to provide a kind of "Yugoslav character" to the works in the collection.

DOI: 10.29362/2022.2619.dim

Jarosław Durka: Kraljevina SHS po mišljenju poljskih konzervativaca i njihovih medija u periodu 1918-1921.
Aleksandar Lukić: Srpski republikanci o stvaranju Druge Poljske Republike
Bojan Simić: Jugoslovenski parlamentarci u Poljskoj juna 1933.
Ljubinka Škodrić: Poljsko-jugoslovenska antanta štampe 1929–1939.
Katarzyna Grysińska-Jarmuła: „Poljsko-jugoslovenski pregled“ (1934-1939). Jugoslovenska problematika na stranicama časopisa
Zdzisław Biegański: Kongres poljsko-jugoslovenskog prijateljstva, Poljska, 26. april-3. maj 1931.
Piotr Gołdyn: Poljsko-jugoslovenska konvencija o kulturnoj i prosvetnoj saradnji iz tridesetih godina XX veka
Tomasz Jacek Lis: Jugoslavija i njeni stanovnici u poljskim dnevnicima i pismima u međuratnom periodu
Ivana Pantelić, Dragomir Bondžić: Julije Benešić kao delegat Ministarstva prosvete pri Poslanstvu Kraljevine Jugoslavije u Varšavi 1930-1938.
Rade Ristanović, Marko B. Miletić: Invazija na Poljsku – Aprilski rat u Jugoslaviji 1941: komparativna analiza
Radosav Tucović: Domaće policijske formacije pod okupacijom u Drugom svetskom ratu: sličnosti i razlike pojavnih oblika u Generalnom guvernmanu Poljske (1939-1945) i okupiranoj Srbiji (1941-1944)
Mario Jareb: Zločin u Katynskoj šumi i hrvatsko-američki forenzičar dr. Eduard Luka Miloslavić (Edward Lucas Miloslavich)
Ratomir Milikić: Prilozi za proučavanje srpsko-poljskih odnosa u Drugom svetskom ratu kroz memoarsku građu na srpskom jeziku
Jacek Tebinka: Poljska i Jugoslavija u politici velikih sila od Jalte do Potsdama. Sličnosti i razlike
Maja Lukanc: U potrazi za legitimitetom: strategije legitimacije jugoslovenske i poljske komunističke vlasti (1944‒1948)
Aleksandar Rakonjac: „Između velikih političkih želja i realnih ekonomskih mogućnosti“: Jugoslovensko-poljski privredni odnosi (1945−1949)
Nikola Mijatov: Socijalistički sport između Jugoslavije i Poljske (1945-1953)
Vladimir Lj. Cvetković: Poteškoće u vezi sa repatrijacijom Poljaka iz Jugoslavije 1946. godine
Marek Grzegorz Zieliński: O Jugoslaviji 1955. godine u novinskim izveštajima učesnika poljske delegacije Saveza omladine Poljske: Irene Ribčinjske i Eligiuša Lasote
Aleksandar V. Miletić: Od Strazbura do Šklarske Porembe. Milovan Đilas na osnivanju Informbiroa
Slobodan Selinić: Slavisti iz Poljske na seminarima srpsko-hrvatskog jezika u Jugoslaviji pedesetih i šezdesetih godina 20. veka
Andrzej Zaćmiński: Poljska civilna obaveštajna služba u Jugoslaviji 1949–1973.
Bojan B. Dimitrijević: Kako je UDBA pratila poljski Trgovinski biro u Zagrebu 1958‒1964?
Paweł Wawryszuk: Odjeci Drugog vatikanskog sabora. Katolička crkva u Poljskoj i Jugoslaviji 1965-1970.
Miomir Gatalović: Jugoslovenska percepcija Šestog kongresa Poljske ujedinjene radničke partije 1971.
Ivana Dobrivojević Tomić: Planiranje porodice u Jugoslaviji i Poljskoj. Sličnosti i razlike
Nenad Ž. Petrović: Kriza u Poljskoj 1980-1982. godine i politika Jugoslavije
Nebojša Stambolija: Jugoslovensko-poljski odnosi 1988. godine
Milutin Živković: Pobratimsko-prijateljski gradovi: Kragujevac, Bidgošć i Bjelsko Bjala (1971‒1991)
Barbara Maria Gawęcka: Retrospektivna izložba Marine Abramović „The Cleaner / Do Czysta” u medijskom izveštavanju
Anetta Głowacka-Penczyńska: „Smisao naroda nije uzajamna borba i međusobno uništavanje“. Jovan Pavle II o konfliktu na Balkanu
Jelena Jovanović Simić: Franc Grejer (Franciszek Groër, 1887–1965), osnivač Katedre pedijatrije i Dečije klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu
Nataša Milićević, Žaneta Đukić Perišić: Ivo Andrić i Poljska