„SMISAO NARODA NIJE UZAJAMNA BORBA I MEĐUSOBNO UNIŠTAVANJE“. JOVAN PAVLE II O KONFLIKTU NA BALKANU

Anetta Głowacka-Penczyńska, „SMISAO NARODA NIJE UZAJAMNA BORBA I MEĐUSOBNO UNIŠTAVANJE“. JOVAN PAVLE II O KONFLIKTU NA BALKANU

DOI: 10.29362/2022.2619.glo.475-488

„Poziv nacija nije borba jedni protiv drugih i zajedničko uništavanje, već́ postizanje dogovora i konsenzusa za mirno postojanje. Privid je da će rat i nasilje doneti pravo rešenje; donose novu mržnju i više nepoverenja“. Od početka balkanskog sukoba Jovan Pavle II je apelovao u svojim porukama, pismima i mislima da se prekinu borbe i traže mirna rešenja sukoba. Papa je primetio da postojeći međunarodni zakoni i institucije, koji su trebalo da podrže poštovanje mira i ljudskog života, ne ispunjavaju svoje zadatke. On je preduzeo radnje, ne samo na epistemološkoj osnovi, već́ i stvarne, npr. sastanci sa šefovima država i šefovima vlada, sa diplomatskim korom i ambasadorima akreditovanim pri Svetoj Stolici. U svojim izjavama i postupcima imao je za cilj da okonča sukob na Balkanu. Video je patnju ljudi uključenih u ovaj sukob i pozvao na dijalog koji bi okončao borbe, ali pre svega etničku i versku diskriminaciju i nasilje.

 

Anetta Głowacka-Penczyńska, ‘VOCATION OF NATIONS IS NOT FIGHT AGAINST EACH OTHER AND MUTUAL DESTRUCTION’. JOHN PAUL II TOWARDS BALKAN CONFLICTS

‘Vocation of nations is not fight against each other and mutual destruction, but reaching an agreement and consensus for peaceful existence. It is some illusion that war and violence will bring real solution; it brings new hate and more of mistrust’. Since the beginning of Balkan conflict John Paul II appealed in his messages, letters and thoughts to stop the fights and look for peaceful solutions of the conflict. The Pope noticed that the existing international laws and institutions that were to uphold respect for peace and human life did not fulfil their tasks. He undertook actions, not only on an epistemological basis, but also real ones, e.g., meetings with heads of state and heads of governments, with the diplomatic corps and ambassadors accredited to the Holy See. In his statements and actions, he aimed to end the conflict in the Balkans. He saw the suffering of people involved in this conflict and called for a dialogue that would bring an end to the fighting, but above all to ethnic and religious discrimination and violence.