Biblioteka i dokumentacioni centar

Biblioteka Instituta za savremenu istoriju obuhvata jedinstven fond od preko 37.000 knjiga i više od 2800 časopisa, pre svega iz oblasti savremene istorije. Biblioteka sadrži raritetne zbirke izdanja objavljenih na prostoru Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata, kao i odličnu kolekciju periodike. Pored fonda, biblioteka ima bibliografske kataloge i druga informaciona sredstva od pomoći u proučavanju istorije Jugoslavije u 20. veku. Uz biblioteku u Institutu se nalazi i dokumentacioni centar, koji poseduje retke zbirke poput originalnih elaborata UDB-e, kažnjeničke zbirke iz zatvora u Sremskoj Mitrovici i zbirku mikrofilmova iz Nacionalnog arhiva u Vašingtonu.