Библиотека и документациони центар

Библиотека Института за савремену историју обухвата јединствен фонд од преко 37.000 књига и више од 2800 часописа, пре свега из области савремене историје. Библиотека садржи раритетне збирке издања објављених на простору Југославије током Другог светског рата, као и одличну колекцију периодике. Поред фонда, библиотека има библиографске каталоге и друга информациона средства од помоћи у проучавању историје Југославије у 20. веку. Уз библиотеку у Институту се налази и документациони центар, који поседује ретке збирке попут оригиналних елабората УДБ-е, кажњеничке збирке из затвора у Сремској Митровици и збирку микрофилмова из Националног архива у Вашингтону

Од 2019. године библиотека је у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије кроз платформу COBISS укључена у узајамниелектронски каталог Србије који обједињује записе свих библиотека укључених у систем. Тренутно се у електронском каталогу библиотеке ИСИ може пронаћи преко 12.000 јединица грађе. Уношење преостале грађе у електронски каталог континуирано траје уз израду персоналних библиографија истраживача коју омогућава библиотечко-информациони систем COBISS.

Део фонда Библиотека ИСИ је скениран и похранјен на https://www.pisi.co.rs/con-category/biblioteka/