Библиотека и документациони центар

Библиотека Института за савремену историју обухвата јединствен фонд од преко 37.000 књига и више од 2800 часописа, пре свега из области савремене историје. Библиотека садржи раритетне збирке издања објављених на простору Југославије током Другог светског рата, као и одличну колекцију периодике. Поред фонда, библиотека има библиографске каталоге и друга информациона средства од помоћи у проучавању историје Југославије у 20. веку. Уз библиотеку у Институту се налази и документациони центар, који поседује ретке збирке попут оригиналних елабората УДБ-е, кажњеничке збирке из затвора у Сремској Митровици и збирку микрофилмова из Националног архива у Вашингтону