КОНТАКТ

 

Институт за савремену историју
КОНТАКТ


КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Институт за савремену историју (ИСИ) је научно-истраживачка организација.


тел: +381 11 33 98 806

тел.факс: +381 11 33 98 362

е-маил: office@isi.ac.rs

Жиро рачун: 840-42723-96 Управа за трезор

Матични број : 07010966

ПИБ:100120874