НАУЧНИ ПРОГРАМ


Мисија


ИСИ је водећа национална установа у области савремене историје и историографије на Балкану, формиран као институција која окупља научне раднике, истраживаче експерте за поједине сегменте из историје Србије и Југославије али и за размену идеја, знања и истраживачких резултата. ИСИ својом активношћу унапређује знање о прошлости али и креира критичку историјску свест о наслеђу 20. века, које је обликовало стварност у којој живимо. Зато ИСИ промовише нове моделе знања у српској историографији, стварајући предуслове за рационалније спознаје о прошлости. Научноистраживачку улогу ИСИ остварује преко пројеката и програма који обухватају проучавање историјских процеса, догађаја, личности и појава.

Циљеви


ИСИ тежи да постављањем високих научних стандарда постане лидер у овом делу Европе. Јачање научног утицаја у српском друштву ИСИ реализује развојем стручног потенцијала својих сарадника, којима ће кроз интензивирање међународне сарадње постати доступна светска стручна знања. Стално се унапређују партнерски односи са свим институцијама и појединцима који доприносе развоју историјске науке. Сарадници Института су посвећени побољшавању научних потенцијала кроз научне и стручне радове, издавање часописа Историја 20. века и других стручних и научних публикација. Стратегија ИСИ усмерена је ка достизању нивоа центра научне изврсности.

Активности


Институт тренутно спроводи два пројекта које финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије, као и низ додатних пројеката. Осим пројеката, ИСИ ће се у наредном периоду бавити стварањем електронског часописа, омогућавајући адекватну видљивост научним резултатима до којих његови сарадници долазе. Активности ИСИ усмерене су ка размени знања и његовој популаризацији, са циљем да то знање постане део српске и светске баштине. ИСИ је посвећен давању подршке научноистраживачком раду у области историје. Подстичу се истраживања у локалним срединама кроз научне и методолошке семинаре као и донације издања Института локалним архивским и музејским установама. Ствара се мрежа знања компатибилног са образовним стандардима ЕУ кроз сарадњу са сродним институцијама у организацији домаћих и међународних конференција, конгреса, семинара, научних и стручних састанака из области историје, наставе историје и историографије 20. века.


 

Институт за савремену историју, Трг Николе Пашића 11, Београд, Србија

тел.факс. +381 11 33 98 362

Жиро рачун: 170-8254-84

ПИБ: 100120874