Naučni program


Misija


ISI je vodeća nacionalna ustanova u oblasti savremene istorije i istoriografije na Balkanu, formiran kao institucija koja okuplja naučne radnike, istraživače eksperte za pojedine segmente iz istorije Srbije i Jugoslavije ali i za razmenu ideja, znanja i istraživačkih rezultata. ISI svojom aktivnošću unapređuje znanje o prošlosti ali i kreira kritičku istorijsku svest o nasleđu 20. veka, koje je oblikovalo stvarnost u kojoj živimo. Zato ISI promoviše nove modele znanja u srpskoj istoriografiji, stvarajući preduslove za racionalnije spoznaje o prošlosti. Naučnoistraživačku ulogu ISI ostvaruje preko projekata i programa koji obuhvataju proučavanje istorijskih procesa, događaja, ličnosti i pojava.

Ciljevi


ISI teži da postavljanjem visokih naučnih standarda postane lider u ovom delu Evrope. Jačanje naučnog uticaja u srpskom društvu ISI realizuje razvojem stručnog potencijala svojih saradnika, kojima će kroz intenziviranje međunarodne saradnje postati dostupna svetska stručna znanja. Stalno se unapređuju partnerski odnosi sa svim institucijama i pojedincima koji doprinose razvoju istorijske nauke. Saradnici Instituta su posvećeni poboljšavanju naučnih potencijala kroz naučne i stručne radove, izdavanje časopisa Istorija 20. veka i drugih stručnih i naučnih publikacija. Strategija ISI usmerena je ka dostizanju nivoa centra naučne izvrsnosti.

Aktivnosti


Institut trenutno sprovodi dva projekta koje finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, kao i niz dodatnih projekata. Osim projekata, ISI će se u narednom periodu baviti stvaranjem elektronskog časopisa, omogućavajući adekvatnu vidljivost naučnim rezultatima do kojih njegovi saradnici dolaze. Aktivnosti ISI usmerene su ka razmeni znanja i njegovoj popularizaciji, sa ciljem da to znanje postane deo srpske i svetske baštine. ISI je posvećen davanju podrške naučnoistraživačkom radu u oblasti istorije. Podstiču se istraživanja u lokalnim sredinama kroz naučne i metodološke seminare kao i donacije izdanja Instituta lokalnim arhivskim i muzejskim ustanovama. Stvara se mreža znanja kompatibilnog sa obrazovnim standardima EU kroz saradnju sa srodnim institucijama u organizaciji domaćih i međunarodnih konferencija, kongresa, seminara, naučnih i stručnih sastanaka iz oblasti istorije, nastave istorije i istoriografije 20. veka..


 

Institut za savremenu istoriju, Trg Nikole Pašića 11, Beograd, Srbija

tel.fax +381 11 33 98 362

Žiro račun: 170-8254-84

PIB: 100120874