Naučna saradnja

Institut za savremenu istoriju posebnu pažnju posvećuje saradnji sa tematski srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.


Saradnja sa naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji

- Arhiv Jugoslavije

- Arhiv Srbije

- Istorijski arhiv Beograda

- Istorijski arhiv Zaječar

- Istorijski arhiv Sremska Mitrovica

- Istorijski arhiv Vranje

- Filozofski fakultet u Beogradu

- Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici

- Fakultet bezbednosti u Beogradu

- Učiteljski fakultet u Beogradu

- Fond za humanitarno pravo

- Balkanološki institut SANU

- Istorijski institut SANU

- Institut za noviju istoriju Srbije

- Vojnoistorijski institut

- Narodni muzej

- Muzej istorije Jugoslavije

- Istorijski muzej Srbije

- Muzej grada Beograda

- Narodni muzej Leskovac

- Narodni muzej Šabac

- Narodni muzej Aleksandrovac

Međunarodna naučna saradnja a naučnim i obrazovnim institucijama

- Odeljenje za istoriju Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Gracu

- Odeljenje za istoriju, Univerzitet u Perdjuu, Indijana, SAD

- Odeljenje za istoriju, Univerzitet u Novom Meksiku

- Odeljenje za istoriju, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta

- Odeljenje za istoriju, Meiđi univerzitet, Tokijo

- Odeljenje za istoriju Univerziteta Kerni, Nebraska

- Škola slovenskih i istočnoevropskih studija, London

- Uralski državni univerzitet, Ekaterinburg

- Hrvatski institut za povijest, Zagreb

- Institut za savremenu istoriju, Prag

- Istorijski institut Crne Gore, Podgorica

- Institut slavenovedenija i balkanistiki, Moskva

- Institut za novejšo zgodovino, Ljubljana

- Institut za istoriju, Sarajevo

- Centar za uporednu istoriju, Slobodni univerzitet, Berlin

- Centar za proučavanje evropskog susedstva, Univerzitet Stirling

- Ruski institut za strateška istraživanja, Moskva

- Međunarodni naučni centar Vudro Vilson