Institut za savremenu istoriju

je posvećen unapređivanju razumevanja nedavne prošlosti kroz naučno istraživanje političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije srpskog i jugoslovenskog društva u balkanskom, evropskom i svetskom kontekstu.

Osnovan pre više od pedeset godina, ISI baštini značajnu naučnu tradiciju. Osavremenjujući je na osnovu svog programa, Institut realizuje istraživačke projekte i razvija saradnju sa institucijama i pojedincima u zemlji i svetu, koje se bave sličnom delatnošću. Rezultate svog rada predstavlja kroz izdavačku delatnost svojih saradnika, a u naučnom životu učestvuje kako organizovanjem međunarodnih naučnih skupova, tako i podsticanjem istraživanja u lokalnim sredinama i drugim oblicima edukativnih aktivnosti, kao i objavljivanjem časopisa Istorija 20.veka.

Smešten na Trgu Nikole Pašića 11, na četvrtom spratu stare zgrade Privilegovane agrarne banke, Institut omogućava pristup bogatoj biblioteci, dokumentacionom i digitalnom centru, čime nastojimo da razultate naših naučnih saznanja u svakom trenutku učinimo dostupnim naučnoj i široj javnosti.

AKTUELNOSTI

20 новембра, 2022

Novembar 2022: Održano osmo predavanje u okviru projekta „Ideje“

Dr Radmila Radić, naučna savetnica Instituta za noviju istoriju Srbije, održala je predavanje „Makedonski slučaj. Razmatranja o mogućnostima primene konstruktivističkih koncepata nacije“, u sredu, 9. novembra 2022. godine, u Institutu za savremenu istoriju.
20 новембра, 2022

Novembar 2022: Stanislav Sretenović boravio u Rumuniji

Dr Stanislav Sretenović, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju i rukovodilac projekta Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20, boravio je krajem oktobra i početkom novembra 2022. godine u Rumuniji.
2 октобра, 2022

Septembar 2022: Saradnici Instituta na istraživačkom boravku u Ljubljani

U okviru bilateralnog projekta Instituta za savremenu istoriju sa Študijskim centrom za narodno spravo iz Ljubljane, saradnici Instituta Bojan Dimitrijević, Dragomir Bondžić i Nebojša Stambolija su bili na istraživačkom boravku u Ljubljani.
18 септембра, 2022

Septembar 2022: Potpisan sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom iz Istočnog Sarajeva

Saradnici Instituta učestvovali na naučnom skupu na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Po završetku skupa potpisan je sporazum o saradnji između Instituta za savremenu istoriju i Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
 

Naučni program


Institut za savremenu istoriju (ISI) - naučno-istraživačka organizacija.

 

Misija

Ciljevi

Aktivnosti

Institut za savremenu istoriju