Institut za savremenu istoriju

je posvećen unapređivanju razumevanja nedavne prošlosti kroz naučno istraživanje političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije srpskog i jugoslovenskog društva u balkanskom, evropskom i svetskom kontekstu.

Osnovan pre više od pedeset godina, ISI baštini značajnu naučnu tradiciju. Osavremenjujući je na osnovu svog programa, Institut realizuje istraživačke projekte i razvija saradnju sa institucijama i pojedincima u zemlji i svetu, koje se bave sličnom delatnošću. Rezultate svog rada predstavlja kroz izdavačku delatnost svojih saradnika, a u naučnom životu učestvuje kako organizovanjem međunarodnih naučnih skupova, tako i podsticanjem istraživanja u lokalnim sredinama i drugim oblicima edukativnih aktivnosti, kao i objavljivanjem časopisa Istorija 20.veka.

Smešten na Trgu Nikole Pašića 11, na četvrtom spratu stare zgrade Privilegovane agrarne banke, Institut omogućava pristup bogatoj biblioteci, dokumentacionom i digitalnom centru, čime nastojimo da razultate naših naučnih saznanja u svakom trenutku učinimo dostupnim naučnoj i široj javnosti.

AKTUELNOSTI

5 септембра, 2021

Septembar 2021: Predavanje na Institutu održao dr Danijel Kežić

U okviru realizacije programa bilateralne naučne saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, Institut je posetio rukovodilac nemačkog projektnog tima, dr Danijel Kežić, koji je održao i predavanje.
4 септембра, 2021

Septembar 2021: Promocija knjige „Stara Raška pod italijanskom okupacijom 1941‒1943“ u Narodnoj biblioteci u Kraljevu

U kraljevačkoj biblioteci predstavljena je dvotomna monografija „Stara Raška pod italijanskom okupacijom 1941–1943“ dr Milutina Živkovića, naučnog saradnika Instituta. Pored autora, o knjizi su govorili i recenzenti dr Kosta Nikolić i dr Bojan Dimitrijević.
1 септембра, 2021

Avgust 2021: Saradnici Instituta promovisali najnovija izdanja u Narodnom muzeju u Aranđelovcu

Saradnici Instituta, na čelu sa zamenikom direktora dr Bojanom Dimitrijevićem, promovisali su najnovija izdanja Instituta u prostorijama Narodnog muzeja Aranđelovac.
1 септембра, 2021

Avgust 2021: Saradnica Instituta Ljubinka Škodrić učestvovala u priređivanju izložbe na Univerzitetu u Beču

Dr Ljubinka Škodrić, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, zajedno sa dr Natašom Milićević, naučnim saradnikom Instituta za noviju istoriju Srbije učestvovala je, kao deo autorskog tima, u pripremi izložbe “Stories of Work and Coercion: Scientific Contributions Depicted in Illustrations”.
 

Naučni program


Institut za savremenu istoriju (ISI) - naučno-istraživačka organizacija.

 

Misija

Ciljevi

Aktivnosti

Institut za savremenu istoriju