Institut za savremenu istoriju

je posvećen unapređivanju razumevanja nedavne prošlosti kroz naučno istraživanje političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije srpskog i jugoslovenskog društva u balkanskom, evropskom i svetskom kontekstu.

Osnovan pre više od pedeset godina, ISI baštini značajnu naučnu tradiciju. Osavremenjujući je na osnovu svog programa, Institut realizuje istraživačke projekte i razvija saradnju sa institucijama i pojedincima u zemlji i svetu, koje se bave sličnom delatnošću. Rezultate svog rada predstavlja kroz izdavačku delatnost svojih saradnika, a u naučnom životu učestvuje kako organizovanjem međunarodnih naučnih skupova, tako i podsticanjem istraživanja u lokalnim sredinama i drugim oblicima edukativnih aktivnosti, kao i objavljivanjem časopisa Istorija 20.veka.

Smešten na Trgu Nikole Pašića 11, na četvrtom spratu stare zgrade Privilegovane agrarne banke, Institut omogućava pristup bogatoj biblioteci, dokumentacionom i digitalnom centru, čime nastojimo da razultate naših naučnih saznanja u svakom trenutku učinimo dostupnim naučnoj i široj javnosti.

AKTUELNOSTI

18 септембра, 2022

Septembar 2022: Potpisan sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom iz Istočnog Sarajeva

Saradnici Instituta učestvovali na naučnom skupu na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Po završetku skupa potpisan je sporazum o saradnji između Instituta za savremenu istoriju i Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
14 јула, 2022

Jul 2022: Potpisan sporazum o saradnji sa Študijskim centrom za narodno spravo

U prostorijama Instituta, 13. jula, potpisan je sporazum o saradnji sa ljubljanskim Študijskim centrom za narodno spravo. U ime dve institucije, sporazum su potpisali direktor Študijskog centra dr Tomaž Ivešić i zamenik direktora Instituta za savremenu istoriju dr Bojan Dimitrijević.
19 јуна, 2022

Jun 2022: Saradnik Instituta Nebojša Stambolija održao predavanje u Kolarčevoj zadužbini

Naučni saradnik Instituta dr Nebojša Stambolija, u petak 17. juna, održao je predavanje pod nazivom „Između ideala i stvarnosti: Srpska državna straža u okupiranoj Srbiji 1942-1944“.
13 јуна, 2022

Februar 2022: Saradnica Instituta Ivana Pantelić se uključila na projekat Univerziteta na Kritu

Ivana Pantelić, naučna saradnica Instituta za savremenu istoriju, od februara 2022. uključena je na trogodišnji projekat „Feminizmi i politike na međuratnom Balkanu (1923-1939)“ Univerziteta na Kritu.
 

Naučni program


Institut za savremenu istoriju (ISI) - naučno-istraživačka organizacija.

 

Misija

Ciljevi

Aktivnosti

Institut za savremenu istoriju