Institut za savremenu istoriju

je posvećen unapređivanju razumevanja nedavne prošlosti kroz naučno istraživanje političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije srpskog i jugoslovenskog društva u balkanskom, evropskom i svetskom kontekstu.

Osnovan pre više od pedeset godina, ISI baštini značajnu naučnu tradiciju. Osavremenjujući je na osnovu svog programa, Institut realizuje istraživačke projekte i razvija saradnju sa institucijama i pojedincima u zemlji i svetu, koje se bave sličnom delatnošću. Rezultate svog rada predstavlja kroz izdavačku delatnost svojih saradnika, a u naučnom životu učestvuje kako organizovanjem međunarodnih naučnih skupova, tako i podsticanjem istraživanja u lokalnim sredinama i drugim oblicima edukativnih aktivnosti, kao i objavljivanjem časopisa Istorija 20.veka.

Smešten na Trgu Nikole Pašića 11, na četvrtom spratu stare zgrade Privilegovane agrarne banke, Institut omogućava pristup bogatoj biblioteci, dokumentacionom i digitalnom centru, čime nastojimo da razultate naših naučnih saznanja u svakom trenutku učinimo dostupnim naučnoj i široj javnosti.

AKTUELNOSTI

2 фебруара, 2023

Januar 2023: Obeležen Dan Instituta

Tradicionalno, kao i svakog 31. januara, obeležena je godišnjica od osnivanja Instituta za savremenu istoriju. Nakon svečane sednice Naučnog veća, uručene su jubilarne nagrade i nagrada „Ljubomir Ljuba Petrović“.
30 јануара, 2023

Januar 2023: Saradnik Instituta Luka Filipović odbranio doktorsku disertaciju

Dana 25. januara 2023. godine, u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Beogradu, doktorsku disertaciju na temu „Evrokomunizam i Jugoslavija 1968‒1980“ odbranio je saradnik Instituta Luka Filipović.
23 јануара, 2023

Januar 2023: Saradniku Instituta Radosavu Tucoviću dodeljena nagrada „Andrej Mitrović“

Nagrada „Andrej Mitrović“ (Andrej-Mitrović-Preis) Mihael Žikić fondacije (Michael-Zikic-Stiftung) dodeljuje se svake druge godine za izvrsne doktorske disertacije, koje u polju društvenih i humanističkih nauka unapređuju znanja o odnosima Nemačke sa Srbijom ili Jugoslavijom.
4 јануара, 2023

Decembar 2022: Saradnik Instituta Rade Ristanović boravio na istraživanju u Regenzburgu

U okviru bilateralnog projekta Instituta za savremenu istoriju sa Lajbnic institutom za studije istočne i jugoistočne Evrope, naučni saradnik Instituta dr Rade Ristanović bio je na istraživačkom boravku u Regenzburgu.
 

Naučni program


Institut za savremenu istoriju (ISI) - naučno-istraživačka organizacija.

 

Misija

Ciljevi

Aktivnosti

Institut za savremenu istoriju