Institut za savremenu istoriju

je posvećen unapređivanju razumevanja nedavne prošlosti kroz naučno istraživanje političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije srpskog i jugoslovenskog društva u balkanskom, evropskom i svetskom kontekstu.

Osnovan pre više od pedeset godina, ISI baštini značajnu naučnu tradiciju. Osavremenjujući je na osnovu svog programa, Institut realizuje istraživačke projekte i razvija saradnju sa institucijama i pojedincima u zemlji i svetu, koje se bave sličnom delatnošću. Rezultate svog rada predstavlja kroz izdavačku delatnost svojih saradnika, a u naučnom životu učestvuje kako organizovanjem međunarodnih naučnih skupova, tako i podsticanjem istraživanja u lokalnim sredinama i drugim oblicima edukativnih aktivnosti, kao i objavljivanjem časopisa Istorija 20.veka.

Smešten na Trgu Nikole Pašića 11, na četvrtom spratu stare zgrade Privilegovane agrarne banke, Institut omogućava pristup bogatoj biblioteci, dokumentacionom i digitalnom centru, čime nastojimo da razultate naših naučnih saznanja u svakom trenutku učinimo dostupnim naučnoj i široj javnosti.

AKTUELNOSTI

19 јуна, 2022

Jun 2022: Saradnik Instituta Nebojša Stambolija održao predavanje u Kolarčevoj zadužbini

Naučni saradnik Instituta dr Nebojša Stambolija, u petak 17. juna, održao je predavanje pod nazivom „Između ideala i stvarnosti: Srpska državna straža u okupiranoj Srbiji 1942-1944“.
13 јуна, 2022

Februar 2022: Saradnica Instituta Ivana Pantelić se uključila na projekat Univerziteta na Kritu

Ivana Pantelić, naučna saradnica Instituta za savremenu istoriju, od februara 2022. uključena je na trogodišnji projekat „Feminizmi i politike na međuratnom Balkanu (1923-1939)“ Univerziteta na Kritu.
8 јуна, 2022

Jun 2022: Saradnica Instituta Ljubinka Škodrić održala predavanje u Kolarčevoj zadužbini

Viši naučni saradnik Instituta dr Ljubinka Škodrić, u petak 3. juna, održala je predavanje pod nazivom „Prostitucija u okupiranoj Srbiji 1941-1944“.
2 јуна, 2022

Jun 2022: Održano sedmo predavanje u okviru projekta „Ideje“

Prof. dr Martin Previšić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u sredu, 1. juna 2022. održao je predavanje „Logor na Golom otoku (1949-1956) u historijskoj perspektivi“.
 

Naučni program


Institut za savremenu istoriju (ISI) - naučno-istraživačka organizacija.

 

Misija

Ciljevi

Aktivnosti

Institut za savremenu istoriju