KONTAKT

 

Institut za savremenu istoriju
KONTAKT


KONTAKTIRAJTE NAS

Institut za savremenu istoriju (ISI) je naučno-istraživačka organizacija.


tel: +381 11 33 98 806

tel.fax: +381 11 33 98 362

e-mail: office@isi.ac.rs

Žiro račun: 170-8254-84

PIB:100120874