KONTAKT

 

Institut za savremenu istoriju


KONTAKTIRAJTE NAS

Institut za savremenu istoriju (ISI) je naučno-istraživačka organizacija.


tel: +381 11 33 98 806

tel.fax: +381 11 33 98 362

e-mail: office@isi.ac.rs

Žiro račun: 840-42723-96 Uprava za trezor

Matični broj : 07010966

PIB:100120874