ПРОЈЕКТИ

Пројектном организацијом Институт за савремену историју додаје колективни квалитет истраживачком доприносу својих сарадника. Институт тренутно спроводи два основна пројекта које подржава Министарство за просвету и науку Републике Србије, као и низ додатних пројеката.