ПРОЈЕКТИ

Пројектном организацијом Институт за савремену историју додаје колективни квалитет истраживачком доприносу својих сарадника. Институт тренутно спроводи два основна пројекта које подржава Министарство за просвету и науку Републике Србије, као и низ додатних пројеката.


Српско друштво у југословенској држави у 20. веку: између демократије и диктатуре - Руководилац: др Коста Николић
Конфликти и кризе: сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку - Руководилац: проф. др Момчило Павловић

Институт за савремену историју је у периоду од 2010. године на основу јавног позива министарства надлежног за научноистраживачку делатност реализовао


БИЛАТЕРАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ


СРБИЈА- ХРВАТСКА

2017-2019

хрватско-српски односи у контексту друштвеног развоја две Југославије 1918-1991.

2019-2022

Институције југословенске државе као огледало српско-хрватских односа 1918–1991.


СРБИЈА-СЛОВЕНИЈА

2020-2022

Словенија и Србија у Југославији 1945-1991: свакодневница између репресије и опозиционе политике.


СРБИЈА- НЕМАЧКА

2021-2022

Отпорне инфраструктуре? Испитивање континуитета током југословенског двадесетог века.