ZLOČIN U KATYNSKOJ ŠUMI I HRVATSKO-AMERIČKI FORENZIČAR DR. EDUARD LUKA MILOSLAVIĆ (EDWARD LUCAS MILOSLAVICH)

Mario Jareb, ZLOČIN U KATYNSKOJ ŠUMI I HRVATSKO-AMERIČKI FORENZIČAR DR. EDUARD LUKA MILOSLAVIĆ (EDWARD LUCAS MILOSLAVICH)

DOI: 10.29362/2022.2619.jar.177-192

Priča o zločinu u Katynskoj šumi zasigurno je najpoznatiji i najdokumentiraniji primjer sovjetskih staljinističkih zločina. Od trenutka kada su Nijemci u travnju 1943. godine europskoj i svjetskoj javnosti otkrili svoja saznanja o zločinu, priča o Katynu imala je snažan utjecaj na odnose među zaraćenim stranama. To je također utjecalo na živote i budućnost dvanaest članova Međunarodnog liječničkog povjerenstva, većinom vodećih europskih stručnjaka na području sudske medicine i kriminalistike iz nekoliko zemalja Osovine i neutralnih zemalja. Među njima je bio i istaknuti hrvatsko-američki i međunarodni stručnjak iz područja sudske medicine dr. Eduard Luka Miloslavić (Edward Lucas Miloslavich). Kao takav sudjelovao je u radu Međunarodnog liječničkog povjerenstva u proljeće 1943, što je značajno pridonijelo otkrivanju činjenica o zločinu u Katynskoj šumi. U proljeće 1943. bio je i redoviti profesor sudske medicine na Medicinskom fakultetu tadašnjeg Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu i ravnatelj Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Već kao student medicine pokazao je interes za proučavanje mrtvog ljudskog tijela, što je očito odredilo smjer njegovog kasnijeg liječničkog razvoja. Tijekom dvadesetih i ranih tridesetih godina dvadesetog stoljeća radio je u Sjedinjenim Američkim Državama. U američkoj javnosti postao je poznat po ulozi u rješavanju nekoliko naizgled neobjašnjivih ubojstava, što je postigao primjenom novih znanstvenih metoda. Njegov rad u Katynu potvrdio mu je status stručnjaka, ali i prisilio da na kraju rata napusti Hrvatsku. Vrativši se u Sjedinjene Države, mogao je svjedočiti pred Maddenovim odborom 1952. godine, čime je pridonio ponovnom otkrivanju zaboravljenih činjenica o Katynu.

 

Mario Jareb, KATYN FOREST MASSACRE AND CROATIAN-AMERICAN FORENSIC EXPERT DR. EDUARD LUKA MILOSLAVIĆ (EDWARD LUCAS MILOSLAVICH)

The story of Katyn Forest Massacre is certainly the best known and documented example of Soviet Stalinist crimes. From the moment the Germans revealed their findings about the crime to European and world public in April 1943, the story of Katyn had a strong impact on the relations among warring sides. It also affected the lives and the future of twelve members of the International Medical Commission, most of them leading European experts in the field of forensic medicine and criminology from several Axis and neutral countries. Among them was a prominent Croatian American and international expert in the field of forensic medicine Dr. Eduard Luka Miloslavić (Edward Lucas Miloslavich). As such, he participated in the work of the International Medical Commission in the spring of 1943, which significantly contributed to the discovery of the facts about the Katyn Forest Massacre. In the spring of 1943, he was also a full professor of forensic medicine at the School of Medicine of the then Croatian University in Zagreb and director of the Institute for Forensic Medicine and Criminology in Zagreb. Already as a student of medicine, he showed interest in studying the dead human body, which evidently determined the direction of his later development as a physician. During the 1920s and early 1930s, he worked in the United States. In the American public, he became known for his role in several seemingly inexplicable murders, which he helped to solve by applying new scientific methods. His participation and work in Katyn confirmed his status as an expert, but also forced him to leave Croatia at the end of the war. Returning to the United States, he was able to testify before the Madden Committee in 1952, thus contributing to the rediscovery of forgotten facts about Katyn.