JULIJE BENEŠIĆ KAO DELEGAT MINISTARSTVA PROSVETE PRI POSLANSTVU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U VARŠAVI 1930–1938.

Ivana Pantelić, Dragomir Bondžić, JULIJE BENEŠIĆ KAO DELEGAT MINISTARSTVA PROSVETE PRI POSLANSTVU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U VARŠAVI 1930–1938.

DOI: 10.29362/2022.2619.pan.121-140

Julije Benešić (1883-1957) bio je istaknuti hrvatski polonista. Rođen je u Iloku, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Osijeku 1902. Studirao je medicinu, slavistiku, romanistiku, geografiju i istoriju u Beču, Krakovu, Pragu i Zagrebu i diplomirao je geografiju u Krakovu 1908. Radio je kao gimnazijski profesor, pisac, pozorišni kritičar, urednik časopisa, leksikograf, prevodilac, lektor poljskog jezika u Zagrebu i srpskohrvatskog u Varšavi, a bio je i upravnik Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 1921-1926. i 1939-1940. U ovom članku se bavimo životom i radom Julija Benešića u Poljskoj od 1930. do 1938. godine, dok je bio delegat Ministarstva prosvete pri poslanstvu Kraljevine Jugoslavije u Varšavi. To je bio period realizacije Sporazuma o naučnim, školskim i umetničkim odnosima između Kraljevine Jugoslavije i Republike Poljske potpisanog 1931, period kulturnog zbližavanja i uspona prosvetne, naučne i kulturne saradnje između dve zemlje. Tome je ogroman doprinos dao i sam Benešić. Pratio je kulturna zbivanja u Poljskoj, objavljivao članke u poljskoj štampi, prevodio i objavljivao tekstove o Jugoslaviji, putovao po Poljskoj, održavao kontakte sa poljskim književnicima, umetnicima, novinarima i političarima, organizovao razmenu jugoslovenskih i poljskih umetnika, književnika, naučnika i studenata, uspostavljao veze između jugoslovenskih i poljskih kulturnih ustanova, itd. Bio je lektor srpsko-hrvatskog jezika na Varšavskom univerzitetu, a na univerzitetima i javnim tribinama širom Poljske je držao predavanja o jugoslovenskoj književnosti i časove srpsko-hrvatskog jezika. Izdavao je „Jugoslovensku biblioteku“ u kojoj je objavljeno 13 knjiga iz jugoslovenske književnosti u poljskom prevodu. Benešićev boravak i aktivnosti u Poljskoj, a posebno njegove stavove, utiske i razmišljanja, pratimo na osnovu arhivskih dokumenata i Benešićevih memoarskih zapisa. Posebna pažnja je posvećena komparativnoj analizi i upoređivanju ovih istorijskih izvora i ukazivanju na različite stavove i slike koje oni nude.

 

Ivana Pantelić, Dragomir Bondžić, JULIJE BENEŠIĆ AS A DELEGATE OF THE MINISTRY OF EDUCATION AT THE EMBASSY OF THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA IN WARSAW 1930-1938

Julije Benešić (1883-1957) was a prominent Croatian Polonist, born in Ilok, where he finished elementary school. He finished high school in Osijek in 1902, studied medicine, Slavic studies, Romanic studies, geography and history in Vienna, Krakow, Prague and Zagreb, and graduated geography in Krakow in 1908. He worked as a high school teacher, writer, theater critic, magazine editor, lexicographer, interpreter, lector of Polish in Zagreb and lector of Serbo-Croatian in Warsaw, and he was also the director of the Croatian National Theater in Zagreb 1921-1926 and 1939-1940. In this article, we’ll present the life and work of Julije Benešić in Poland from 1930 to 1938, while he was a delegate of the Ministry of Education at the Embassy of the Kingdom of Yugoslavia in Warsaw. It was a period of realization of the Agreement on scientific, academic and artistic relations between the Kingdom of Yugoslavia and the Republic of Poland signed in 1931. A period of cultural rapprochement and educational, scientific and cultural cooperation between the two countries. Benešić himself made a huge contribution to that. He observed cultural events in Poland, published articles in the Polish press, translated and published texts about Yugoslavia, traveled around Poland, maintained contacts with Polish writers, artists, journalists and politicians, organized the exchange of Yugoslav and Polish artists, writers, scientists and students, established connections between Yugoslav and Polish cultural institutions, etc. He was a lector of the Serbo-Croatian language at the University of Warsaw, and he gave lectures on Yugoslav literature and Serbo-Croatian language at universities and public forums throughout Poland. He published edition called “Yugoslav library”, in which 13 books from Yugoslav literature were published in Polish translation. We observe Benešić’s activities in Poland, especially his attitudes, impressions and reflections, based on archival documents and Benešić’s memoirs. Special focus will be on comparative analysis of these historical sources and pointing out the disparate attitudes and images they offer.