Jugoslavija i Poljska: odnosi u XX veku

JUGOSLAVIJA I POLJSKA: ODNOSI U XX VEKU. Međunarodni tematski zbornik radova, urednici: Momčilo PAVLOVIĆ, Andrzej ZAĆMIŃSKI, Nebojša STAMBOLIJA, Beograd 2019.

U okviru započete saradnje Instituta za istoriju i međunarodne odnose Univerziteta Kazimira Velikog iz Bidgošća i Instituta za savremenu istoriju iz Beograda objavljuje se i šesta po redu knjiga na temu jugoslovensko-poljskih odnosa. Ova saradnja svojom dugotrajnošću i istrajnošću uspostavlja određene standarde i postavlja se kao uzor kako sistematski istražiti odnose dvaju naroda i zemalja. Objavljene knjige predstavljaju naučni doprinos koji je postao nezaobilazan u projektima i istraživanjima, jer se naši zbornici radova već citiraju i traže od naučnika ne samo iz naše dve zemlje. Šesta knjiga pod naslovom ''Jugoslavija i Poljska. Odnosi u XX veku'' donosi radove koji su u skraćenom obliku izlagani na naučnoj konferenciji održanoj u Beogradu 27–28. septembra 2018. godine. U knjizi se ukupno nalazi 28 radova, 13 su napisali srpski, 12 poljski autori i po jedan autori iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sa posebnim zadovoljstvom ističemo da započeta bilateralna saradnja prerasta u multilateralnu uključivanjem kolega iz zemalja regiona.

Within the framework of the initiated cooperation between the Institute of History and International Relations of Casimir the Great University of Bydgoszcz and the Institute of Contemporary History in Belgrade, the sixth book on Yugoslav-Polish relations is published. Through its long-lasting and perseverance, this cooperation establishes certain standards and sets itself as a model for how to systematically explore the relations between the two peoples and countries. The published books represent a scientific contribution that has become indispensable in projects and research, as our collections of papers are already cited and sought from scientists not only from our two countries. The sixth book, which is entitled ''Yugoslavia and Poland. Relations in the Twentieth Century'', brings works that were briefly presented at a scientific conference held in Belgrade on 27-28. September 2018. The book contains a total of 28 articles, 13 written by Serbian, 12 by Polish authors and one from Slovenia, Croatia and Bosnia and Herzegovina. We are particularly pleased to note that the bilateral cooperation started to grow into multilateral involvement of colleagues from the countries of the region.

DOI: 10.29362/2350.2019.pav

Agnieszka Rypel: Slika unutrašnjih političkih odnosa u Kraljevini SHS (na osnovu „Dnevnika Bidgoskog“ 1918–1928) – naučno istraživanje
Dragan Teodosić: Prenos posmrtnih ostataka generala Jožefa Bema/Murat-paše preko teritorije Kraljevine SHS 1929. godine
Bojan Simić: Poljska i Poljaci u izveštajima dopisnika „Politike“ Grge Zlatopera (1936–1939)
Slaven Kale: Hrvatski odjeci pripojenja čehoslovačkog dijela Cieszynske Šleske Poljskoj 1938.
Enes S. Omerović: Jan Konopka – posljednji hajduk „Male Evrope“
Ratomir Milikić: Poljski državljani dobitnici jugoslovenskih odlikovanja između dva svetska rata
Srđan Mićić: Jugoslovensko poslanstvo u Varšavi između dva svetska rata
Nataša Milićević: Odnos nemačkih okupacionih vlasti prema poljskoj i srpskoj inteligenciji 1941–1944: uporedna analiza
Jacek Tebinka: Desant na Balkanu i učešće Poljaka u operacijama SOE. Najkraći put do oslobo-đenja Poljske. Stvarnost ili mit?
Tadeusz Wolsza: Slika političkog života u Jugoslaviji – stav poljske političke emigracije u Velikoj Britaniji iz 1945. godine
Paweł Wawryszuk: Jan Karol Vende. Prvi ambasador Narodne Republike Poljske u Jugoslaviji
Paweł Bielicki: Spoljna politika Jugoslavije u razdoblju 1948–1956. iz ugla poljske političke emi-gracije u Londonu
Maja Lukanc: Poljski odgovor na početak jugoslovenskog sukoba sa Informbiroom
Srđan Cvetković: Struktura ibeovaca u Jugoslaviji s posebnim osvrtom na Poljake na Golom otoku
Andrzej Zaćmiński: Operativno i fizičko osiguranje bezbednosti poseta Josipa Broza Tita (1946–1975)
Ranka Gašić: Saradnja jugoslovenske i poljske automobilske industrije tokom 1960-ih i 1970-ih godina
Vladimir Lj. Cvetković: Delegacija PURP na VIII kongresu SKJ 1964. godine
Michał M. Kosman: Politika DR Nemačke prema Jugoslaviji za vreme vladavine Valtera Ulbrihta
Miomir Gatalović: Jugoslovenska percepcija Petog kongresa PURP 1968.
Dragan Bogetić: Pogled iz Beograda na burna zbivanja u Varšavi početkom 70-ih godina prošlog veka
Slobodan Selinić: Odnosi između Saveza pisaca Jugoslavije i Poljske 1955–1980: stručna saradnja i politički nesporazumi
Nebojša Stambolija: Jugoslovensko-poljski odnosi u 1986. godini
Zdzisław Biegański: Jugoslavija i poljsko-jugoslovenski kontakti u Poljskoj filmskoj hronici 1944–1994.
Marek G. Zieliński: Sedišta jugoslovenskih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Varšavi u XX i na početku XXI veka
Teresa Maresz: Buđenje osećanja nacionalnog ponosa putem osobe-uzora u poljskim udžbenicima
Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska: Slika Jugoslavije u turističkom diskursu. Semantika i aksiologija
Dragomir Bondžić: Ljubomir Durković Jakšić i Poljska
Maria Ewa Szatlach: Regionalna politika u Jugoslaviji i Poljskoj posle Drugog svetskog rata – sličnosti i razlike