JUGOSLAVIJA I POLJSKO-JUGOSLOVENSKI KONTAKTI U POLJSKOJ FILMSKOJ HRONICI 1944–1994.

Zdzisław Biegański, JUGOSLAVIJA I POLJSKO-JUGOSLOVENSKI KONTAKTI U POLJSKOJ FILMSKOJ HRONICI 1944–1994.

DOI: 10.29362/2350.bie.317-330

Skoro od samog početka postojanja bioskopa filmske hronike su ispunjavale važnu spoznajnu, informativnu i edukativnu ulogu. Posle Drugog svetskog rata u državama u kojima je dominirala komunistička ideologija filmskim prenosima je pripisana i propagandna funkcija. Poljska filmska hronika je bila prikazivana u bioskopima kao dodatak igranim filmovima skoro 50 godina (1944–1994). Televizija joj nije prvobitno pričinjavala konkurenciju. Njeni autori su se trudili da pridobiju poverenje publike posežući za raznovrsnim temama iz cele zemlje i sveta kojima je davana zanimljiva realizatorska forma. Među skoro 3700 PKF u čak 120 njenih izdanja prikazani su snimci koji su pokazivali događaje vezane za Jugoslaviju i poljsko-jugoslovenske kontakte. To su pre svega bili izveštaji sa oficijalnih partijskih i državnih poseta, o saradnji naroda (npr. pomoć koju je Poljska pružala regijama Crne Gore, Makedonije i Bosne, koje su bile pogođene zemljotresom). Poljskom gledaocu su bile servirane atrakcije regiona i gradova Jugoslavije, uglavnom na jadranskom primorju, prikazivana su kulturna i umetnička dostignuća, prenošena su sportska zbivanja, ali dosta retko je bilo reči o privrednim pitanjima. Najviše „jugoslovenskih“ akcenata je pokazano neposredno pred razdoblje zamrzavanja uzajamnih kontakata izazvanih konfliktom u odnosima Jugoslavije sa SSSR-om, kao i od 1955. kada je Jugoslavija postala zanimljiv objekt interesovanja PKF. Posle 1980. intenzivnost prenosa se postepeno smanjivala, što je bilo izazvano opštom političkom i finansijskom krizom, kao i svršetkom izvesne etape u razvoja filma uopšte.

 

Zdzisław Biegański, YUGOSLAVIA AND POLISH-YUGOSLAV RELATIONS IN POLISH FILM CHRONICLES (1944–1994)

Film chronicles, almost since the beginning of its existence, fulfilled important educational, informational and cognitive role in several countries. After the 2nd World War in a Communist countries’ propaganda functions were also assigned to the film broadcasts. Polish Film Chronicle (PKF) were disseminated in cinemas as a special supplement to the feature films for 50 years (1944-1994). At the beginning PKF hadn’t any competitor on TV. The directors of PKF tried to gain public confidence, showing diverse topics from around the world, produced in modern way. Out of all 3700 PKF, in 120 editions Yugoslavia and Polish-Yugoslav relations were mentioned. First of all it were official party and state visits; the cooperation between nations were shown (f.eg. Polish humanitarian aid to some regions of Montenegro, Macedonia and Bosnia after earthquake); tourist attractions of Yugoslavia, mostly about Adriatic coast; cultural and artistic achievements; sport events. Economic issues were presented rather rarely. The biggest number of materials in PKF about Yugoslavia where shown before and after conflict called “Tito-Stalin split” (1948-1955). After 1980 the intensity of published materials about Yugoslavia was gradually decreasing, which was caused by financial and political crisis in both countries as well as an end of some stage in the development of the cinema in general.