HRVATSKI ODJECI PRIPOJENJA ČEHOSLOVAČKOG DIJELA CIESZYNSKE ŠLESKE POLJSKOJ 1938.

Slaven Kale, HRVATSKI ODJECI PRIPOJENJA ČEHOSLOVAČKOG DIJELA CIESZYNSKE ŠLESKE POLJSKOJ 1938.

DOI: 10.29362/2350.kal.53-70

Krajem Prvog svjetskog rata na područje Cieszynske Šleske pravo su polagale i Poljska i Čehoslovačka. Bilo je to područje naseljeno Česima i Poljacima. Početkom studenog 1918. kontrolu nad područjem preuzela je Poljska, iste godine predstavnici lokalnih Poljaka i Čeha sklopili su sporazum o podjeli područja prema etničkom kriteriju, 1919. tim prostorom ovladala je Čehoslovačka, da bi do trajnije podijele prostora došlo 1920: Poljskoj je dodijeljen teritorij Cieszynske Šleske istočno od rijeke Olze, a Čehoslovačkoj zapadno od te rijeke – Zaolzie. Glavni grad Cieszyn podijeljen je na dva dijela – poljski i čehoslovački. Sredinom tridesetih u Poljskoj je raslo nezadovoljstvo odnosom čehoslovačkih vlasti prema Poljacima na Zaolziu, gdje su bili većinsko stanovništvo. Iskorištavajući njemačko pripojenje čeških Sudeta, Poljska je 30. rujna 1938. godine čehoslovačkoj vladi uputila ultimatum u kojem je tražila pripojenje Zaolzia Poljskoj. Čehoslovačka vlada je taj ultimatum prihvatila. Područje kojim je ovladala Poljska uglavnom se podudaralo s područjem koji je toj zemlji određen sporazumom lokalnih Poljaka i Čeha iz 1918. godine. U radu se prikazuje kakvi su bili hrvatski odjeci pripojenja Zaolzia Poljskoj 1938. godine. Rad se temelji prvenstveno na pisanju tadašnjih najutjecajnijih zagrebačkih novina i u njemu se odgovara na pitanja: jesu li novine navedenoj temi posvetile pozornost, je li poljski postupak prikazivan neutralno, pozitivno ili negativno te jesu li postojale razlike u pisanju pojedinih zagrebačkih novina o toj temi. Također, daje se odgovor na pitanje je li pripojenje Zaolzia Poljskoj imalo utjecaj na djelovanje poljske manjine u Zagrebu.

 

Slaven Kale, CROATIAN PERCEPTION OF THE POLISH ANNEXATION OF THE CZECHOSLOVAK PART OF CIESZYN SILESIA IN 1938

After World War I, both Poland and Czechoslovakia claimed the area of Cieszyn Silesia. It was an area inhabited by Czechs and Poles. At the beginning of November 1918 Poland resumed control over the area, while in the same year the representatives of the local Polish and Czech population reached an agreement on dividing the area based on ethnic criteria. Czechoslovakia took over the area in 1919, whereas a more permanent division of the land happened in 1920. Poland was given the territory of Cieszyn Silesia east of the Olza River, whereas the Czechoslovakia got its western part – Zaolzie. Cieszyn, region’s capital, was divided into two parts – the Polish and the Czechoslovak. In the mid-thirties in Poland there was a growing discontent with the attitude of the Czechoslovak authorities towards Poles in Zaolzie, where the latter represented the majority population. Taking advantage of the German annexation of the Sudetenland, on 30 September 1938 Poland presented the Czechoslovak government with an ultimatum, in which it sought to annex Zaolzie to Poland. The Czechoslovak government accepted the ultimatum. The area that Poland took control over largely coincided with the area which had been allocated to that country by the 1918 Agreement between local Polish and Czech authorities. This paper aims to describe Croatian perception of the 1938 Polish annexation of Zaolzie. It is based primarily on the writing of the most influential Zagreb newspapers of that time and should answer the following: newspaper coverage of the subject matter; positive, negative or neutral attitudes towards the Polish act; and possible different perceptions on the subject in each of the local newspaper in Zagreb. And furthermore, the paper answers the question of whether the annexation of Zaolzie to Poland had an impact on the activities of the Polish minority in Zagreb.