POLJSKA I POLJACI U IZVEŠTAJIMA DOPISNIKA „POLITIKE” GRGE ZLATOPERA (1936–1939)

Bojan Simić, POLJSKA I POLJACI U IZVEŠTAJIMA DOPISNIKA „POLITIKE” GRGE ZLATOPERA (1936–1939)

DOI: 10.29362/2350.sim.41-52

Grga Zlatoper (Kistanje, 1910. – Vašington, 1976) studirao je prvo u Zagrebu, a od 1934. godine u Poljskoj na Fakultetu za fizičku kulturu u Varšavi. U isto vreme bio je i profesionalni fudbaler najpopularnijeg prestoničkog kluba Legije (1935–1937), za koju je odigrao trinaest zvaničnih mečeva kao prvi stranac u istoriji kluba. U prvoj polovini 1936, dok je još bio golman Legije, postao je dopisnik najtiražnijeg jugoslovenskog dnevnog lista u zemlji „Politike” iz Varšave. U periodu od tri i po godine on je redovno izveštavao čitaoce o stanju u Poljskoj, njenoj politici i društvu, kulturnim i sportskim dešavanjima, kao i ne baš tako čestim kontaktima između naroda dve države. Takođe je bio zadužen za praćenje i izveštavanje o pisanju poljske štampe. U svojim tekstovima je često iznosio i sopstveno mišljenje hvaleći demokratske težnje naroda i kritikujući autoritarne ambicije političara. Osvrtao se i na pojave antisemitizma u Poljskoj i tadašnjoj Evropi. Zlatoper je bio jedan od novinara koji su ostali u Poljskoj i tokom nemačke invazije septembra 1939, o čemu je izveštavao sa lica mesta. U ratom zahvaćenoj Varšavi proveo je 21 dan. On je podvukao herojski otpor znatno snažnijem neprijatelju i to da je uprkos porazu poljski narod spasao svoju čast. S obzirom na činjenicu da je „Politika” u tom periodu bila najčitaniji i najuticajniji list u Srbiji, možemo zaključiti da su upravo izveštaji Grge Zlatopera bili jedan od najbitnijih izvora saznanja prosečnog građanina Srbije i Jugoslavije o tadašnjoj Poljskoj i Poljacima. Ti izveštaji su pisani od strane talentovanog novinara koji je dobro poznavao prilike u zemlji u kojoj je već neko vreme živeo i čiji je jezik dobro savladao, a bio je i oženjen sa Poljakinjom Renitom Jurkiewicz. Njegovi tekstovi bili su živopisni, detaljni, ponekad emotivni, i u većini slučajeva veoma uspeli.

 

Bojan Simić, POLAND AND POLES IN THE “POLITIKA” CORRESPONDENT GRGA ZLATOPER REPORTS (1936–1939)

Grga Zlatoper (Kistanje near Šibenik, 1910 – Washington, 1976) studied law in Zagreb and from 1934 moved to Poland to study on Institute of Physical Education in Warsaw. At the same time, he was professional football player for the Poland’s capital favorite club “Legia” (1935–1937), where he played thirteen matches as the first foreign footballer in the club’s history. In the first half of 1936, while he was active goalkeeper of “Legia”, he became correspondent of the most popular journal in Yugoslavia “Politika”, from Warsaw. During the three and a half years he informed Yugoslav public on regular basis on situation in Poland, politics and society, cultural and sport events, and rare contacts between two nations. He also followed and informed on Polish journals and their writings. In his articles he seldom praised people’s democratic tendencies and at the same time criticized authoritarian ambitious of some politicians. He wrote about Anti-Semitism in Poland and contemporary Europe. Grga Zlatoper was one of journalists who stayed in Poland at the beginning of World War Two during German invasion in September of 1939, and informed Yugoslav public on it. He spent 21 days in the Warsaw then. He underlined heroic resistance to stronger enemy and wrote that despite the defeat Polish people saved their honor. Bearing in mind that “Politika” was the most popular and most read journal in Serbia at the time, we can conclude that reports that Zlatoper wrote were one of the most important sources of knowledge for an average citizen of Serbia and Yugoslavia on contemporary Poland and Poles. Those reports were written by talented journalist who knew situation in Poland very well, who lived there for a while, learned language and even find his wife Renita Jurkiewicz there. His articles were picturesque, full of details, sometimes emotional, most of time very solid.