BUĐENJE OSEĆANJA NACIONALNOG PONOSA PUTEM OSOBE-UZORA U POLJSKIM UDŽBENICIMA

Teresa Maresz, BUĐENJE OSEĆANJA NACIONALNOG PONOSA PUTEM OSOBE-UZORA U POLJSKIM UDŽBENICIMA

DOI: 10.29362/2350.mar.345-358

Premijer Jan Sariuš Zamojski (Jan Sariusz Zamoyski) je 1600. godine u osnivačkom aktu Akademije u Zamošću napisao: „Države su onakve kakvo je njihovo obrazovanje mladih“. Ove reči nisu izgubile svoje značenje. Od školskog obrazovanja u velikoj meri zavisi kako će se razviti i vaspitati mlado pokolenje. Treba mu usaditi vrednosti koje će se moći prenositi na buduća pokolenja. Prvi izvor informacija za mladu osobu, pored porodice, jeste njegov udžbenik. Iz njega učenici saznaju o prošlosti svoje zemlje i ljudima koji su doprineli njenom razvoju. Zbog toga je veoma važan izbor istorijskih ličnosti koje su predstavljene u udžbeniku i školskim predavanjima. Ovaj članak predstavlja rezultate analize poljskih školskih udžbenika istorije u kontekstu izbora ličnosti koje mogu biti korišćene da pojačaju osećanje nacionalnog ponosa kod učenika. Prema istraživanju, neki od njih su uvek bili isticani kao poljski heroji koji su se upisali u poljsku istoriju, drugi su zaboravljeni, a neki menjani u zavisnosti od promene vlasti. Autorka ovog članaka želi da podstakne kolege i koleginice iz Srbije da na sličan način gledaju na srpske udžbenike. Ista slika vanvremenskih primera osobe-uzora bila bi kreirana u obe zemlje predstavljene na konferenciji.

 

Teresa Maresz, WAKING UP THE SENSE OF NATIONAL PRIDE THROUGH PERSONAL PATTERNS. A POLISH EXAMPLE

Chancellor John Zamoyski in 1600 r. in founder’s act of the Academy in Zamość wrote: “Such republics are, what their youth education”. These words have not lost their relevance. From school education in considerable degree depends on the education and upbringing of the young generation. It was one should him graft the stately values of care and worth delivery next generations. The first source of information for a young person, next to the family, is still the school textbook. With him they pupils find out about past their country and men who contributed to his development. Essential it is captured in school textbook narration historical figures’ selection. The article reviews the figures recognized in Polish historiography, in this in school worth textbooks memorization also, and in educational process also servants for example. The article presents the results of the analysis of Polish textbooks for history in the context of the selection of characters that can be used to raise students’ sense of national pride. According to the research, depending on the current policy of the changing authorities, some authorities have always been the canon of Polish heroes who have inscribed themselves in Polish history, others are falling into oblivion, and yet other personalities replace them.