Jugoslavija između ujedinjenja i razlaza, knjiga II

JUGOSLAVIJA IZMEĐU UJEDINJENJA I RAZLAZA: Institucije jugoslovenske države kao ogledalo srpsko-hrvatskih odnosa 1918–1991. Knjiga 2, urednici: Bojan B. DIMITRIJEVIĆ, Hrvoje ČAPO, Beograd 2022.

Hrvoje Čapo: SVETOZAR PRIBIĆEVIĆ KAO MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA U PRVE TRI VLADE KRALJEVSTVA SRBA, HRVATA I SLOVENACA (20. PROSINCA 1918. – 19. VELJAČE 1920.).

Vladimir Geiger: KRIVOTVORENJE NOVCA KRALJEVSTVA/KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA 1918. – 1929.

Davor Kovačić: CENTRALIZAM I UNITARIZAM U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI KROZ DRŽAVNE INSTITUCIJE. PRIMJER PREMJEŠTANJA JUGOSLAVENSKOGA NOGOMETNOG SAVEZA IZ ZAGREBA U BEOGRAD

Mario Jareb: KRALJEVSKA JUGOSLAVENSKA VLADA U IZBJEGLIŠTVU 1941. – 1944.: DRŽAVNA USTANOVA ILI SKUP SUKOBLJENIH POJEDINACA I STRANAKA

Nebojša Stambolija: VLADE JUGOSLOVENSKE KRALJEVINE 1918‒1945: HRONOLOŠKA PODELA I STATISTIČKA ANALIZA

Martina Grahek Ravančić: PRAVOSUDNE INSTITUCIJE I ORGANI JAVNOGA TUŽITELJSTVA U HRVATSKOJ NAKON DRUGOGA SVJETSKOG RATA

Marica Karakaš Obradov: ISELJENIŠTVO I JUGOSLAVENSKI KOMUNISTI KROZ PRIZMU INSTITUCIONALNE SKRBI ZA ISELJENIŠTVO 1945. – 1951. HRVATSKI POGLED

Dragomir Bondžić: ULOGA SRPSKIH I HRVATSKIH NAUČNIH USTANOVA I NAUČNIKA U KREIRANJU I SPROVOĐENJU JUGOSLOVENSKE NUKLEARNE POLITIKE 1945–1960.

Bojan B. Dimitrijević: AKTIVNOSTI SLUŽBE DRŽAVNE BEZBEDNOSTI RSUP-a SR HRVATSKE U ISTRAŽIVANJU DIVERZIJA U BEOGRADU 1968. i 1973.

Milan Gulić: NASTANAK SRPSKIH KULTURNIH DRUŠTAVA „ZORA“ I „SAVA MRKALJ“ (1989–1990) I NJIHOVO DJELOVANJE U REPUBLICI SRPSKOJ KRAJINI (1991–1995)

Kosta Nikolić: POVLAČENJE JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE/VOJSKE JUGOSLAVIJE IZ HRVATSKE 1992.