CENTRALIZAM I UNITARIZAM U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI KROZ DRŽAVNE INSTITUCIJE. PRIMJER PREMJEŠTANJA JUGOSLAVENSKOGA NOGOMETNOG SAVEZA IZ ZAGREBA U BEOGRAD

Davor Kovačić, CENTRALIZAM I UNITARIZAM U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI KROZ DRŽAVNE INSTITUCIJE. PRIMJER PREMJEŠTANJA JUGOSLAVENSKOGA NOGOMETNOG SAVEZA IZ ZAGREBA U BEOGRAD

DOI: 10.29362/2022.2664.kov.65-78

U Zagrebu, kao najjačem sportskom centru u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, 14. travnja 1919. osnovan je Jugoslavenski nogometni savez, jedan od prvih sportskih saveza u novostvorenoj zajednici Južnih Slavena. Dok mu je sjedište bilo u Zagrebu, Srbi su bili nezadovoljni i imali su mnogo zamjerki na rad nogometne središnjice u glavnom gradu Hrvatske. Diktatura kralja Aleksandra Karađorđevića, uvedena 6. siječnja 1929., izazvala je još veće političke napetosti između Hrvata i Srba. Srpska politička elita željela je uvesti centralizirani državni sustav, oštro se protiveći ideji federalizacije koju je zahtijevala većina hrvatskih političkih vođa. Naime, glavna odrednica unutarnje politike kralja Aleksandra Karađorđevića bilo je integralno jugoslavenstvo i unitarizam. U cilju centralizacije, državne institucije premještane su u glavni grad države Beograd, pa je i premještanje nogometnoga saveza bilo dio toga procesa. Odnosi u jugoslavenskome nogometu i dalje su bili opterećeni brojnim problemima, posebno između Zagreba i Beograda, te su se u njima zrcalili i politički prijepori između Srba i Hrvata. Na redovnoj skupštini Jugoslavenskoga nogometnog saveza u siječnju 1939. u Beogradu Zagrebački nogometni podsavez, na prijedlog Građanskoga, pokrenuo je pitanje reorganizacije nogometa osnivanjem nacionalnih saveza, što je naišlo na veliki otpor srpske strane.

 

Davor Kovačić, CENTRALISM AND UNITARISM IN THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA THROUGH STATE INSTITUTIONS – AN EXAMPLE OF THE RELOCATION OF THE YUGOSLAV FOOTBALL ASSOCIATION FROM ZAGREB TO BELGRADE

Due to its strong political utility and its receptivity to the expression of ethnic and other identities and to the promotion of political ideas and movements in an indirect way, football in the Kingdom of Yugoslavia was often a stage for the expression of political disputes and divisions. To be centralized, the state institutions were moved to the state capital Belgrade, and the relocation of the Football Association was part of that process. Relations in Yugoslav football continued to be burdened by numerous problems, especially between Zagreb and Belgrade, and political disputes between Serbs and Croats were also reflected in them. In football, there were increasing disputes, especially between representatives of prominent football clubs from Serbia and Croatia, which will also follow the political conflicts between Croats and Serbs at the national level. The Cvetković-Maček agreement established the territorial and political integrity of the Banovina of Croatia and reorganized football in Yugoslavia, creating the Croatian Football Association.