Jugoslavija između ujedinjenja i razlaza

JUGOSLAVIJA IZMEĐU UJEDINJENJA I RAZLAZA. Hrvatsko-srpski odnosi u kontekstu društvenog razvoja dve Jugoslavije 1918-1991, urednici: Bojan DIMITRIJEVIĆ, Mario JAREB, Beograd 2018.

Momčilo Pavlović, Nebojša Stambolija: Srbi i Hrvati u Senatu Kraljevine Jugoslavije 1932–1941.

Milan Gulić: Politički predstavnici dalmatinskih Srba u vrijeme Kraljevine SHS/Jugoslavije

Vladimir Geiger: Politička i ideološka pozadina dizajna i ikonografije jugoslavenskih novčanica, 1919.-1929

Nikica Barić: O prometnim vezama između Nezavisne Države Hrvatske i Srbije

Mario Jareb: Za federaciju i kralja: pogledi i politika hrvatskih političara u Kraljevskoj jugoslavenskoj vladi u izbjeglištvu na položaj Hrvatske u obnovljenoj jugoslavenskoj državi nakon Drugoga svjetskog rata

Bojan B. Dimitrijević: Kontraobaveštajna služba JNA na području Hrvatske 1944–1968

Martina Grahek Ravančić: Djelovanje sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. godine

Marica Karakaš Obradov: „Izbjegli Srbi pozdravljaju federalnu Hrvatsku“ – Povratak Srba u Hrvatsku nakon Drugoga svjetskoga rata i novi suživot

Dragomir Bondžić: Saradnja naučnika Srbije i Hrvatske u okviru Jugoslavije 1945–1965

Davor Kovačić: Sport u Jugoslaviji kao sredstvo jugoslavenske integracije i hrvatske i srpske nacionalne identifikacije – na primjeru nogometa, najpopularnijeg sporta u socijalističkoj Jugoslaviji

Kosta Nikolić: Srbija i Plan Lorda Karingtona na Mirovnoj konferenciji u Hagu 1991