ПРОЈЕКТИ

Југословенска криза:
пројекат издавања докумената о распаду СФРЈ


Пројекат Института за савремену историју посвећен издавању докумената о распаду СФРЈ инициран је на радном састанку марта 2010. на којем су дефинисане две потпројектне целине (Крај Југославије и Југословенска криза). Закључено је да треба искористити хеуристичку ситуацију насталу радом Хашког трибунала. Након анализе садржаја Судске базе Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију (http://icr.icty.org) дата је предност документацији која је:

(а) изведена као доказни материјал
(б) настала радом највиших државних тела и
(в) представља хронолошки и тематски складну целину.

Пројектом руководе др Коста Николић и др Владимир Петровић.


Сарадња на пројекту
Овај пројекат је остварен кроз сарадњу са домаћим и међународним институцијама. У прикупљању материјала или њиховом објављивању је учествовао Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, као и Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије, Фонд за хуманитарно право и Кабинет Председника Републике Србије. Највећи део средстава за објављивање материјала дошао је из Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Пројекат је промовисан на више научних скупова у земљи и иностранству (Сарајево 2011, Грац 2011, Амстердам 2014, Бостон 2016).
Документа су приређена по научном стандарду, опремљена уводом, напоменама, индексом, мапама, хронологијом, изводима из штампе, биографским цртицама и другим помоћним средствима. Приређивачи свих томова били су Коста Николић и Владимир Петровић и то индивидуално у серији Југословенска криза, а колективно у едицији Крај Југославије.

Крај Југославије:
Од мира до рата. Документа Председништва СФРЈ, Београд, 2011. (PDF)
Рат у Словенији. Документа Председништва СФРЈ, Београд 2012. (PDF)
Рат у Хрватској. Документа Председништва СФРЈ, Београд 2018. (PDF)

Југословенска криза:
Босна и Херцеговина у време распада СФРЈ, Београд 2010. (PDF)
Српске политичке елите и Лондонска конференција I-II, 2010-1. (PDF I) (PDF II)
Српске политичке елите и Венс-Овенов план I-II, 2014-6. (PDF I) (PDF II)

 

Документа из овог зборника доступна су у оригиналу на бази Хашког трибунала са којег су преузета http://icr.icty.org/

Упутство за употребу базе података
http://www.irmct.org/sites/default/files/documents/2018-12_ICTY_Court_Records_Database_User_Guide_R01_BCS.pdf

Контакт особа: Владимир Петровић (vladimir.lj.petrovic@gmail.com)