ДИГИТАЛНИ ЦЕНТАР

ИСТОРИЈА ЈЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПРОШЛОСТИ КОЈУ ЈЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА ОСТАВЉА ДРУГОЈ. УЛОГА ИСТОРИЧАРА ЈЕ ДА ТАКАВ ЗАПИС ПРОНАЂЕ, КРИТИЧКИ ПРЕИСПИТА И ПРЕДСТАВИ ДРУШТВУ НА ШТО БОЉИ И САВРЕМЕНИЈИ НАЧИН

Дигитални центар (ДИСИ) је компонента Института за савремену историју посвећена заштити историјског наслеђа и његовом представљању научној и најширој јавности на савремен начин.

Развој информационих технологија омогућава нови приступ истраживањима и темељно мења нашу науку, усмеравајући је путем сталних иновација. На овом трагу Институт за савремену историју основао је 31. јануара 2019. Дигитални центар института за савремену историју.

Делатност ДИСИ се заснива на Правилнику о спровођењу Платформе о отвореној науци, којим се Институт за савремену историју определио ка отвореном приступу резултатима свог рада. Наш тим реализује ову мисију изградњом Портала (ПИСИ), Репозиторијума (РИСИ) и Колекција (КИСИ) Института за савремену историју. Радне процедуре су рађене према водећим светским стандардима у овој области, а усклађене су са Платформом о отвореној науци Министарства науке и са Смерницама за дигитализацију културног наслеђа Министарства културе и информисања.

Вођени смо основним циљем да јавности приближимо вишедеценијске напоре истраживача да друштву пруже увиде у прошлости.