DIGITALNI CENTAR

ISTORIJA JE INFORMACIJA O PROŠLOSTI KOJU JEDNA GENERACIJA OSTAVLJA DRUGOJ. ULOGA ISTORIČARA JE DA TAKAV ZAPIS PRONAĐE, KRITIČKI PREISPITA I PREDSTAVI DRUŠTVU NA ŠTO BOLJI I SAVREMENIJI NAČIN

Digitalni centar (DISI) je komponenta Instituta za savremenu istoriju posvećena zaštiti istorijskog nasleđa i njegovom predstavljanju naučnoj i najširoj javnosti na savremen način.

Razvoj informacionih tehnologija omogućava novi pristup istraživanjima i temeljno menja našu nauku, usmeravajući je putem stalnih inovacija. Na ovom tragu Institut za savremenu istoriju osnovao je 31. januara 2019. Digitalni centar instituta za savremenu istoriju.

Delatnost DISI se zasniva na Pravilniku o sprovođenju Platforme o otvorenoj nauci, kojim se Institut za savremenu istoriju opredelio ka otvorenom pristupu rezultatima svog rada. Naš tim realizuje ovu misiju izgradnjom Portala (PISI), Repozitorijuma (RISI) i Kolekcija (KISI) Instituta za savremenu istoriju. Radne procedure su rađene prema vodećim svetskim standardima u ovoj oblasti, a usklađene su sa Platformom o otvorenoj nauci Ministarstva nauke i sa Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa Ministarstva kulture i informisanja.

Vođeni smo osnovnim ciljem da javnosti približimo višedecenijske napore istraživača da društvu pruže uvide u prošlosti.