Oktobar 2019: U saradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Beogradu održana predavanja u čitaonici Biblioteke grada Beograda

Septembar 2019: Saradnici Instituta učestvovali na VII konferenciji o jugoslovensko-poljskim odnosima
октобар 7, 2019
Oktobar 2019: Potpisan Protokol o naučnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu
октобар 29, 2019
 

Oktobar 2019: U saradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Beogradu održana predavanja u čitaonici Biblioteke grada Beograda

U okviru obeležavanja 100-godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Poljske i Srbije, 3. oktobra u čitaonici Biblioteke grada Beograda održanja su predavanja poljskih istoričara, saradnika Instituta za istoriju Pedagoškog univerziteta iz Krakova. Najpre je prof. dr hab. Hubert Huđo održao predavanje „Srbija u balkanskoj politici Hotela Lambert četrdesetih godina 19. veka“. Nakon njega, predavanje pod nazivom „Vaclav Babinjski – ministar-savetnik i poslanik Republike Poljske u Beogradu (1929-1931)“ održala je mr Alicija Šmigjelska. Takođe, posetioci predavanja su mogli da vide izložbu „Obnova poljske diplomatske službe 1917-1921“, koja je bila izložena u čitaonici.
https://belgrad.msz.gov.pl/sr/dogaaji/predavanja_u_okviru_obelezavanja_100__godisnjice_uspostavljanja_diplomatskih_odnosa_izme_u_poljske_i_srbije