Oktobar 2019: Potpisan Protokol o naučnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

Oktobar 2019: U saradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Beogradu održana predavanja u čitaonici Biblioteke grada Beograda
октобар 9, 2019
Oktobar 2019: Potpisan Protokol o naučnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Nišu
новембар 2, 2019
 

Oktobar 2019: Potpisan Protokol o naučnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu

Direktor Instituta, prof. dr Predrag J. Marković, dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr Ivana Živančević Sekeruš i šef Odseka za istoriju na Filozofskom fakultetu prof. dr Ivan Jordović potpisali su, 10. oktobra u Novom Sadu, Protokol o naučnoj saradnji. Nakon potpisivanja Protokola, biblioteci Odseka za istoriju su poklonjena najnovija izdanja Instituta.