Oktobar 2019: Potpisan Protokol o naučnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Nišu

Oktobar 2019: Potpisan Protokol o naučnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu
октобар 29, 2019
Novembar 2019: Potpisan Sporazum o naučnoj i istraživačkoj saradnji sa Hrvatskim institutom za povijest
новембар 15, 2019
 

Oktobar 2019: Potpisan Protokol o naučnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Nišu

U Nišu, 31. oktobra, potpisan je Protokol o naučnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom. Protokol su potpisali dekanica prof. dr Natalija Jovanović, šefica departmana za istoriju prof. dr Irena Ljubomirović i zamenik direktora Instituta dr Bojan Dimitrijević. Nakon potpisivanja Protokola saradnici Instituta dr Bojan Dimitrijević, dr Kosta Nikolić, dr Dragomir Bondžić i Nebojša Stambolija su održali predavanje o istorijatu Instituta, njegovim ciljevima, časopisu, kao i strategiji zapošljavanja mladih naučnika.