Oktobar 2013: Poseta Institutu prof. dr Nobuhira Šibe

Oktobar 2013: Učešće saradnika Instituta na naučnoj konferenciji u Bidgošću
18 децембра, 2017
Oktobar 2013: Učešće na sajmu knjiga
18 децембра, 2017

POSETA INSTITUTU PROF. DR NOBUHIRA ŠIBE

Profesor Univerziteta u Tokiju dr Nobuhiro Šiba, član redakcije časopisa „Istorija 20.veka“, boravio je u poseti Institutu 16–18. oktobra.