Oktobar 2013: Učešće saradnika Instituta na naučnoj konferenciji u Bidgošću

Septembar 2013: Američke profesorke u poseti Institutu
децембар 18, 2017
Oktobar 2013: Poseta Institutu prof. dr Nobuhira Šibe
децембар 18, 2017

UČEŠĆE SARADNIKA INSTITUTA NA NAUČNOJ KONFERENCIJI U BIDGOŠĆU

Na osnovu potpisanog protokola o saradnji sa Institutom za istoriju i međunarodne odnose sa Univerziteta Kazimira Velikog, saradnici Instituta prof. dr Momčilo Pavlović, dr Dragan Bogetić, dr Bojan Dimitrijević, dr Dragomir Bondžić, dr Srđan Cvetković, dr Milan Gulić i Nebojša Stambolija, boravili su 10–11. oktobra na dvodnevnoj međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom „Poljska i Jugoslavija u međunarodnim odnosima posle Drugog svetskog rata“ u gradu Bidgošću (Poljska).

Konferenciji je prisustvovao prof. dr Jovan Bazić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a jedan od pokrovitelja bio je i Njegova Ekselencija Radojko Bogojević, ambasador Republike Srbije u Poljskoj.

Učešće na konferenciji i poseta Bidgošću iskorišćena je i za bilateralne susrete sa predstavnicima Univerziteta Kazimira Velikog, grada Bidgošća i Instituta za nacionalno pamćenje. Dogovoren je nastavak saradnje, publikovanje zbornika radova i organizovanje bilateralne konferencije 2014. godine u Srbiji.

Program konferencije