Новембар 2022: Одржано осмо предавање у оквиру пројекта „Идеје“

Новембар 2022: Станислав Сретеновић боравио у Румунији
November 20, 2022
Новембар 2022: Одржано девето предавање у оквиру пројекта „Идеје“
November 27, 2022
 

Новембар 2022: Одржано осмо предавање у оквиру пројекта „Идеје“

Др Радмила Радић, научна саветница Института за новију историју Србије, одржала је предавање „Македонски случај. Разматрања о могућностима примене конструктивистичких концепата нације“, у среду, 9. новембра 2022. године, у Институту за савремену историју. Реч је о осмом предавању у циклусу који се реализује у оквиру пројекта бр. 7731836 The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20, који финансира Фонд за науку Републике Србије у склопу програма ИДЕЈЕ.