Novembar 2022: Održano osmo predavanje u okviru projekta „Ideje“

Novembar 2022: Stanislav Sretenović boravio u Rumuniji
20 новембра, 2022
Novembar 2022: Održano deveto predavanje u okviru projekta „Ideje“
27 новембра, 2022
 

Novembar 2022: Održano osmo predavanje u okviru projekta „Ideje“

Dr Radmila Radić, naučna savetnica Instituta za noviju istoriju Srbije, održala je predavanje „Makedonski slučaj. Razmatranja o mogućnostima primene konstruktivističkih koncepata nacije“, u sredu, 9. novembra 2022. godine, u Institutu za savremenu istoriju. Reč je o osmom predavanju u ciklusu koji se realizuje u okviru projekta br. 7731836 The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije u sklopu programa IDEJE.