Новембар 2019: Виши научни сарадник др Драгомир Бонџић одржао предавање на Филозофском факултету у Новом Саду

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1/2019
December 6, 2019
Новембар 2019: Књига „Горња Јасеница у Другом светском рату“ промовисана у Крагујевцу
December 10, 2019
 

Новембар 2019: Виши научни сарадник др Драгомир Бонџић одржао предавање на Филозофском факултету у Новом Саду

Виши научни сарадник Института др Драгомир Бонџић одржао је 25. новембра 2019. уводно предавање „Високо школство у Југославији: институције, идеје и идеологије“ на округлом столу „65+100: Јубилеји Филозофског факултета у Новом Саду и Филозофског факултета у Љубљани“, на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду. Округли сто је организован у оквиру билатералног пројекта Филозофског факултета у Новом Саду и Филозофског факултета у Љубљани, а предавање колеге Бонџића је реализовано као део Протокола о научној сарадњи који је Институт потписао са Филозофским факултетом у Новом Саду 10. октобра 2019.
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/najave/2019/11/okrugli-sto-65-100-jubileji-filozofskog-fakulteta-u-novom-sadu-i-filozofskog-fakulteta-u-ljubljani