Novembar 2019: Viši naučni saradnik dr Dragomir Bondžić održao predavanje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Odluka o dodeli ugovora JNMV 1/2019
децембар 6, 2019
Novembar 2019: Knjiga „Gornja Jasenica u Drugom svetskom ratu“ promovisana u Kragujevcu
децембар 10, 2019
 

Novembar 2019: Viši naučni saradnik dr Dragomir Bondžić održao predavanje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Viši naučni saradnik Instituta dr Dragomir Bondžić održao je 25. novembra 2019. uvodno predavanje „Visoko školstvo u Jugoslaviji: institucije, ideje i ideologije“ na okruglom stolu „65+100: Jubileji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta u Ljubljani“, na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Okrugli sto je organizovan u okviru bilateralnog projekta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta u Ljubljani, a predavanje kolege Bondžića je realizovano kao deo Protokola o naučnoj saradnji koji je Institut potpisao sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu 10. oktobra 2019.
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/najave/2019/11/okrugli-sto-65-100-jubileji-filozofskog-fakulteta-u-novom-sadu-i-filozofskog-fakulteta-u-ljubljani