КОЛЕКЦИЈЕ

ДИСИ ради и на стварању дигиталних колекција примарног материјала који је у поседу Института за савремену историју, или је настао радом његових сарадника. Ове колекције материјала (КИСИ) су похрањене у различитом режиму доступности, у зависности од њиховог правног статуса. За период Другог светског рата, у процесу обраде су Фонд ратне штете, који између осталог садржи и микрофилмовану архиву Франца Нојхаузена и Фонд Јована Марјановића који садржи низ публикација и докумената из периода Другог светског рата.

За послератни период припрема се Фонд спољнополитичке и унутрашњеполитичке документације социјалистичке Југославије, који укључује Књигу стрељаних Управе државне безбедности (http://online.fliphtml5.com/qslu/gcte/), Титове разговоре са водећим светским државницима, билтене CADDY и друга документа.

У пуној доступности налази се колекција Крај Југославије, у којој су сабрана документа која се односе на кулминацију распада СФРЈ, рат у Словенији и рат у Хрватској 1991. године.