KOLEKCIJE

DISI radi i na stvaranju digitalnih kolekcija primarnog materijala koji je u posedu Instituta za savremenu istoriju, ili je nastao radom njegovih saradnika. Ove kolekcije materijala (KISI) su pohranjene u različitom režimu dostupnosti, u zavisnosti od njihovog pravnog statusa. Za period Drugog svetskog rata, u procesu obrade su Fond ratne štete, koji između ostalog sadrži i mikrofilmovanu arhivu Franca Nojhauzena i Fond Jovana Marjanovića koji sadrži niz publikacija i dokumenata iz perioda Drugog svetskog rata.

Za posleratni period priprema se Fond spoljnopolitičke i unutrašnjepolitičke dokumentacije socijalističke Jugoslavije, koji uključuje Knjigu streljanih Uprave državne bezbednosti (http://online.fliphtml5.com/qslu/gcte/), Titove razgovore sa vodećim svetskim državnicima, biltene CADDY i druga dokumenta.

U punoj dostupnosti nalazi se kolekcija Kraj Jugoslavije, u kojoj su sabrana dokumenta koja se odnose na kulminaciju raspada SFRJ, rat u Sloveniji i rat u Hrvatskoj 1991. godine.