Јануар 2017: Одржана седница Управног одбора Института

Јануар 2017: Обележен Дан Института за савремену историју
January 28, 2017
Јун 2017: Посета Институту др Павела Вавришука
June 28, 2017

ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ИНСТИТУТА

Двадесетседмог јануара 2017. године одржана је седма седница Управног одбора Института за савремену историју. Седници су присуствовали сви чланови Управног одбора – академик Љубодраг Димић, председник, проф. др Србобран Бранковић,  др Алексеј Тимофејев,  др Радомир Ј. Поповић,  проф. др Предраг Ј. Марковић, др Јасмина Милановић и др Станислав Сретеновић. На седници је усвојен предлога Измена и допуна Статута Института за савремену историју у циљу усклађивања са Законом о научноистраживачкој делатности,  затим, разматран Извештај о раду Института за савремену историју за 2016. годину, План рада ИСИ за 2017. годину, усвојен Издавачки план ИСИ за 2017. годину, разматран Финансијски извештај и Финансијски план ИСИ за 2017. годину, усвојен План јавних набавки ИСИ за 2017. годину, Попис основних средстава ИСИ за 2016. годину и донете друге одлуке.
Поред усвојених одлука посебно је истакнуто је да је 25 запослених у Институту, од којих 23 у научном сектору,  њих 21 доктор наука (шест научних саветника, осам виших научних сарадника,  шест научних сарадника и 3 истраживача сарадника),  и 2 сарадника у општем сектору, реализовало у потпуности план рада за 2016. годину, објавивши око 80 научних радова у свим категоријама, док је у издању Института објављено 7 монографија, један међународни зборник радова и два броја часописа Историја 20 века.