Januar 2017: Održana sednica Upravnog odbora Instituta

Januar 2017: Obeležen Dan Instituta za savremenu istoriju
јануар 28, 2017
Jun 2017: Poseta Institutu dr Pavela Vavrišuka
јун 28, 2017

 

ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

Dvadesetsedmog januara 2017. godine održana je sedma sednica Upravnog odbora Instituta za savremenu istoriju. Sednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora – akademik Ljubodrag Dimić, predsednik, prof. dr Srbobran Branković,  dr Aleksej Timofejev,  dr Radomir J. Popović,  prof. dr Predrag J. Marković, dr Jasmina Milanović i dr Stanislav Sretenović. Na sednici je usvojen predloga Izmena i dopuna Statuta Instituta za savremenu istoriju u cilju usklađivanja sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti,  zatim, razmatran Izveštaj o radu Instituta za savremenu istoriju za 2016. godinu, Plan rada ISI za 2017. godinu, usvojen Izdavački plan ISI za 2017. godinu, razmatran Finansijski izveštaj i Finansijski plan ISI za 2017. godinu, usvojen Plan javnih nabavki ISI za 2017. godinu, Popis osnovnih sredstava ISI za 2016. godinu i donete druge odluke.
Pored usvojenih odluka posebno je istaknuto je da je 25 zaposlenih u Institutu, od kojih 23 u naučnom sektoru,  njih 21 doktor nauka (šest naučnih savetnika, osam viših naučnih saradnika,  šest naučnih saradnika i 3 istraživača saradnika),  i 2 saradnika u opštem sektoru, realizovalo u potpunosti plan rada za 2016. godinu, objavivši oko 80 naučnih radova u svim kategorijama, dok je u izdanju Instituta objavljeno 7 monografija, jedan međunarodni zbornik radova i dva broja časopisa Istorija 20 veka.