Јануар 2013: Одржана ВИИ седница Управног одбора Института

Јануар 2013: Учешће српских историчара на научном скупу у Алжиру
December 18, 2017
Јануар 2013: Дан Института
December 18, 2017

ВИИ СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ИНСТИТУТА
Седница Управног одбора Института одржана је 31. јануара 2013. године. Седници је присуствовао председник Управног одбора др Чедомир Антић; чланови др Драгомир Бонџић, академик Љубодраг Димић, др Милан Kољанин и др Kоста Николић. Такође су били присутни: директор Института проф. др Момчило Павловић, финансијски известилац Данијела Шушњар и секретар Драгана Миладиновић.

Разматране су следеће тачке дневног реда:
– усвајање записника са претходне седнице
– разматрање извештаја о раду Института за савремену историју за 2012. годину
– усвајање Финансијског плана Института за савремену историју за 2013. годину
– усвајање издавачког плана Института за савремену историју за 2013. годину
– разматрање питања сређивања простора библиотеке и изградње галерије у магацину Института за савремену историју
– разно.