Januar 2013: Održana VII sednica Upravnog odbora Instituta

Januar 2013: Učešće srpskih istoričara na naučnom skupu u Alžiru
18 децембра, 2017
Januar 2013: Dan Instituta
18 децембра, 2017

VII SEDNICA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

Sednica Upravnog odbora Instituta održana je 31. januara 2013. godine. Sednici je prisustvovao predsednik Upravnog odbora dr Čedomir Antić; članovi dr Dragomir Bondžić, akademik Ljubodrag Dimić, dr Milan Koljanin i dr Kosta Nikolić. Takođe su bili prisutni: direktor Instituta prof. dr Momčilo Pavlović, finansijski izvestilac Danijela Šušnjar i sekretar Dragana Miladinović.

Razmatrane su sledeće tačke dnevnog reda:
– usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
– razmatranje izveštaja o radu Instituta za savremenu istoriju za 2012. godinu
– usvajanje Finansijskog plana Instituta za savremenu istoriju za 2013. godinu
– usvajanje izdavačkog plana Instituta za savremenu istoriju za 2013. godinu
– razmatranje pitanja sređivanja prostora biblioteke i izgradnje galerije u magacinu Instituta za savremenu istoriju
– razno.