Децембар 2012: Посета хрватских историчара

Децембар 2012: Посета делегације Института манастирима
December 18, 2017
Децембар 2012: Посета председника Уставног суда
December 18, 2017

ПОСЕТА ХРВАТСKИХ ИСТОРИЧАРА
У оквиру билатералног пројекта „Искуства парламентаризма у Србији и Хрватској“ сарадник Хрватског института за повијест др Стјепан Матковић и сарадник Института друштвених знаности „Иво Пилар“ др Златко Хасанбеговић посетили су 17. децембра Институт за савремену историју. Радна група за реализацију пројекта Института у саставу проф. др Момчило Павловић, Небојша Стамболија, Милан Гулић, Божица Славковић и Милутин Живковић представила је резултате својих истраживања. Kонкретизовани су кораци у коначној реализацији пројекта и договорена структура будуће монографије о Сенату Kраљевине Југославије.