2013

18 децембра, 2017

Oktobar 2013: Institut koorganizator konferencije o obrazovanju

INSTITUT KOORGANIZATOR KONFERENCIJE O OBRAZOVANJU Institut za savremenu istoriju, sa Odborom za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti, organizovao je Međunarodnu konferenciju na temu: „Unapređivanje predmetnih […]
18 децембра, 2017

Novembar 2013: Održan V naučni skup o istoriji zdravstva u Zaječaru

ODRŽAN V MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP O ISTORIJI ZDRAVSTVA U ZAJEČARU U Zaječaru je 1. novembra 2013. godine održan peti naučno–stručni skup Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna […]
18 децембра, 2017

Novembar 2013: Austrijski ambasador u poseti Institutu

POSETA AMBASADORA REPUBLIKE AUSTRIJE INSTITUTU Institut za savremenu istoriju posetili su 18. novembra Njegova Ekselencija ambasador Republike Austrije dr Johannes Eigner i zamenik ambasadora Wolfgang Wagner. […]
18 децембра, 2017

Novembar 2013: Poseta delegacije Instituta Matici srpskoj

POSETA DELEGACIJE INSTITUTA MATICI SRPSKOJ U Svečanoj sali Matice srpske 28. novembra 2013. godine predstavljen je rad Instituta za savremenu istoriju. Prisutne je pozdravio potpredsednik Matice […]
18 децембра, 2017

Decembar 2013: Poseta profesora Robera Franka Institutu

POSETA PROFESORA ROBERA FRANKA INSTITUTU U sredu 4. decembra 2013. godine, Institut za savremenu istoriju je posetio gospodin Rober Frank, profesor emeritus na Univerzitetu Pariz 1 […]
18 децембра, 2017

Decembar 2013: Poseta dr Konstantina Nikiforova Institutu

POSETA DR KONSTANTINA NIKIFOROVA INSTITUTU Institut je 5. decembra posetio dr Konstantin Vladimirovič Nikiforov, direktor Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka. U razgovoru sa direktorom Instituta […]
18 децембра, 2017

Decembar 2013: Poziv za podnošenje ponude za štampanje publikacija

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA ŠTAMPANJE PUBLIKACIJA   Na osnovu člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti […]
18 децембра, 2017

Decembar 2013: Institutu uručena plaketa Matice srpske

INSTITUTU URUČENA PLAKETA MATICE SRPSKE   Kao potvrda odlične saradnje i nagrada za ostvarenu donaciju knjižnom fondu Matice srpske, a povodom 197 godina od rođenja velike […]