Septembar 2022: Potpisan sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom iz Istočnog Sarajeva

Jul 2022: Potpisan sporazum o saradnji sa Študijskim centrom za narodno spravo
14 јула, 2022
Septembar 2022: Saradnici Instituta na istraživačkom boravku u Ljubljani
2 октобра, 2022
 

Septembar 2022: Potpisan sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom iz Istočnog Sarajeva

Saradnici Instituta dr Milan Gulić, dr Rade Ristanović, dr Nebojša Stambolija i Boris Tomanić, na čelu sa zamenikom direktora dr Bojanom Dimitrijevićem, učestvovali su na naučnoj konferenciji „Uloga i značaj Srpskog Sarajeva u stvaranju Republike Srpske“. Skup je održan 15-16. septembra na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Po završetku skupa potpisan je sporazum o saradnji između Instituta za savremenu istoriju i Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Potpisali su ga zamenik direktora dr Bojan Dimitrijević i prodekan Filozofskog fakulteta dr Vladan Bartula. Nakon potpisivanja, biblioteci Filozofskog fakulteta uručen je poklon, najnovija izdanja Instituta za savremenu istoriju.
https://www.ues.rs.ba/2022/09/15/odrzan-naucni-skup-uloga-i-znacaj-srpskog-sarajeva-u-stvaranju-republike-srpske/
https://is-radio.com/споразум-о-сарадњи-филозофског-факул/
https://www.palelive.com/sporazum-o-saradnji-filozofskog-fakulteta-i-instituta-za-savremenu-istoriju/
http://89.111.245.19/novosti/1033953/sporazum-o-saradnji-filozofskog-fakulteta-i-istorijskog-instituta.htm
https://katera.news/sporazum-o-saradnji-filozofskog-fakulteta-i-istorijskog-instituta