Јул 2019: Часопис „Историја 20. века“ индексиран у бази СКОПУС

Јун 2019: Предавањем Владимира Петровића отворена летња школа компаративних студија конфликта
July 1, 2019
Јул 2019: Награда Матице српске за историју „Иларион Руварац“ додељена сараднику Института др Миомиру Гаталовићу
July 8, 2019
 

Јул 2019: Часопис „Историја 20. века“ индексиран у бази СКОПУС

Часопис „Историја 20. века“ је примљен у СКОПУС 2019. године, чиме је значајно обогаћена његова индексација у ЕРИХ плус листу (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), а налази се у ЦЕЕОЛ (Central and Eastern European Online Library) и ДОАЈ бази (Directory of Open Access Journals). https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/referisani_casopisi.23.html#2846