SARADNJA

DISI aktivno sarađuje sa institucijama u zemlji i inostranstvu koje prednjače u oblasti digitalne humanistike, poput Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” sa kojom učestvuje u razvijanju demokratizacije procesa digitalizacije primenom ScanTent tehnologije, kao i sa Narodnom bibliotekom Srbije. Razvija se i saradnja sa Audiovizuelnim arhivom i centrom za digitalizaciju SANU, Arhivom otvorenog društva iz Budimpešte i Institutom za rat, holokaust i genocid iz Amsterdama.

Decembar 2018: Univerzitetska biblioteka ''Svetozar Marković'': ScanTent obuka

Januar 2019: Univerzitetska biblioteka ''Svetozar Marković'': Ugovor o saradnji

April 2019: Arhiv otvorenog društva iz Budimpešte: Razmena iskustava

April 2019: Razmena iskustava sa kolegama iz Narodne biblioteke Srbije

Jun 2019: Audiovizuelni arhiv i centar za digitalizaciju SANU: Poseta rukovodstva ISI i tima DISI