ПРОЈЕКТИ


KOSOVSKO PITANJE U JUGOSLOVENSKOM I GLOBALNOM KONTEKSTU U XX VEKU

Cilj projekta

Istraživanje državno - pravnog statusa Kosova i Metohije u različitim istorijskim okolnostima, odnos Albanaca prema srpskoj i jugoslovenskoj državi od 1912. do današnjih dana.

Aktivnosti

Saradnici na projeku su objavili: pet (5) monografija, dvadeset osam članaka (28), dva saradnika su bili urednici zbornika rada Guerilla in the Balkans. Freedom Fighters, Rebels or Bandits (Gerila na balkanu. Borci za sloodu, buntovnici i banditi). Učestvovali su na jedanaest (11) državnih i dva (2) međunarodna skupa.

U okviru projekta realizovana je međunarodna konferencija Guerilla in the Balkans. Freedom Fighters, Rebels or Bandits (Gerila na balkanu. Borci za sloodu, buntovnici i banditi) na kojoj su učestvovali učesnici iz Japana, Francuske, Hrvatske, Bugarske i Srbije. Nakon konferencije obavljen je i zbornik rada Guerilla in the Balkans. Freedom Fighters, Rebels or Bandits (Gerila na balkanu. Borci za sloodu, buntovnici i banditi).

U monografijama, člancima, prilozima, javim nastupima istraživači su pisali i ukazivali na permanentne albanske zahteve za posebnim statusom koji se kretao od zahteva za samostalnom oblašcu, preko autonomije, republike pa sve do zahteva za nezavisnom državom.

Posebnu istraživačku pažnju saradnici na projektu posvetili su odnosu suseda i moćnih država, posebno SAD prema Albancima i prostoru Kosova i Metohije.

U završnoj fazi su istraživanja i izrada posebne studije o počecima eskalacije kriza na Kosovu i Metohiji, političkim pokretima Albanaca i Srba početkom osamdesetih godina razdvajanje i posebna politička akcija Srba i razvoj paralelne vlasti kod Albanaca, sve nasilnijeg konflikta i konačno vojne intervencije NATO pakta u korist Albanaca.

Uočivši nedostatak najobičnije hronologije događaja odlučeno je da se u okviru projekta, na osnovu istraživanja i literature, izradi hronologija događaja na Kosovu i Metohiji od 1912. od današnjih dana.

Objaljene monografije i članci

Momčilo Pavlović, Predrag Marković, Kosovo i Metohija: prošlost, pamćenje, stvarnost, Beograd 2006

Momčilo Pavlović, Kosovo i Metohija - Novi status stari problemi, Izvestaj specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN Kai Eidea, Istorija XX veka 2/2005, str.163 - 188.

Momčilo Pavlović, The essence of Serbian-Albanian conflict is the struggle for teritory, u Zborniku The south of Serbia and status of Kosovo – how to move on?, Vranje, 2007, str, 165-174

Momčilo Pavlović, Sheruno bixalyoviba e srbengoro – albancengoro si mariba teritoriyake u Zborniku Jugu i Serbise dhe statusi i Kosoves – si me tutje? Vranje, 2007, str. 173-182 ,

Momčilo Pavlović, Suštinu srpsko-albanskog spora čini borba za teritoriju, u zborniku radova, Jug Srbije i status Kosova – kako dalje, Vranje, 2007, str 51-59.

Momčilo Pavlović, Predrag J. Marković, Guerrilla in the Balkans.Historical Conditions and Developments, M. Pavlović, T. Sahara, P. Marković, (ured.)Guerilla in the Balkans. Freedom Fighters,Rebels or Bandits, , Tokio-Beograd 2007, 21-30.

Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji, tom 1, Beograd, 2008. str. 428. Predgovor 4-23.

Istorija Građanskih stranaka u Jugoslaviji, tom 2, Beograd, 2008. str. 320. Pogovor, 245-316,

Dokumenta CIA o Jugoslaviji 1948-1983. godina, Beograd, 2008, str.328.

Slobodan Milosevic: Put ka vlasti. Osma sednica CKSKS (urednik), Beograd 2008

Poglavlje u knjizi

Osnovna škola Medveđska 1919-1941. godine U monografiji Osnovna škola “Gornja Jablanica” Medveđa 1888-2008. str. 53-78.

Срби у Југославији 1945-1974. Историја 20. века број 2/2008. стр.

Југославија 1987. –криза идеологије криза државе у Зборнику Slobodan Milošević – put ka vlasti Osma sednica CK SKS u istoriji Srbije i Jugoslavije, ( Beograd: Institut za savremenu istoriju 2008, стр. ISBN 978-86-7403-131-5

Србија на крају рата, Обилазак Источне Србије 21-24. октобра 1945, Аrhivsko nasleđe, бр. 5/2008, стр.35-48 стр. ИССН 1820-0036

Одреднице за Енциклопедију Српског народа, Београд, 2008.

ИСБН 978-86-17-15732-4

1. Јован Стојковић, Војвода Бабунски

2. Божидар Максимовић

3. Драшковић Милорад,

4. Дрвар

5. Бајрам Цур,

6. Павелић др Анте

7. Грол Милан,

8. Комунизам,

9. Национални комитет ослобођења Југославије (НКОЈ)

10. Стаљинизам

11. Дестаљинизација

12. Стамболић Петар,

13. Међународни кривични трибунал за бившу југославију

14. Народна скупштина,

15. Ротаријанци

16. Срби на Косову

17. Српско-албански односи у 20. веку(srediti u nizu)

Predrag Marković, “Događaji i pozornice različitosti:označavanje „sebe“ i „drugih“ na Kosovu“ (co- author with Nita Luci), in G.Đerić (ed.) Intima javnosti , (Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju-Fabrika knjiga, 2008),280-308, ISBN 978-86-7718-071-3 (FK); 316.75 (497-15)

Mentalno mapiranje Albanaca u srpskoj kulturi, medijima i javnosti nakon 1945, U: Slobodan Milošević – put ka vlasti Osma sednica CK SKS u istoriji Srbije i Jugoslavije, (Beograd: Institut za savremenu istoriju 2008, стр. 77.-85.) ISBN 978-86-7403-131-5

Bojan Dimitrijević, The Royalist Guerilla Resistance in the Serbia 1941/1945, M. Pavlović, T. Sahara, P. Marković, (ured.) Guerilla in the Balkans. Freedom Fighters,Rebels or Bandits, Tokio-Beograd 2007, str 181-210.

Goran Antonić, Činovnička korupcija na Kosovu i Metohiji u periodu državnopravnog provizorijuma, u Korupcija i razvoj moderne srpske države, Zbornik radova, Beograd 2006. str. 61 - 67.

Nikola Žutić, Rimokatoličenje i arnautizacija Srba Kosova i Metohije, "Nacionalni interes", IPS, 2006.

Nikola Žutić, The Roman catholic and "liberal-communist" political factors in Kosovo and Metohija in the XX century. U: Kosovo i Metohija, past, present, future, Beograd, 2006, 271-284

Nikola Žutić, Vjersko nacionalna i politička zloupotreba ilirskog imena. U: Albanci lažni Iliri, Beograd, 2007, 155 -180.

Dragomir Bondžić, Учитељи у мултиетничким срединама: пример Косова и Метохије 1945 – 1950, Зборник радова са међународног научно стручног скупа „Образовање и улога учитеља у српском друштву кроз историју (XVIII-XX век)“ (у припреми)

Развој вишег и високог школства у јужној Србији и на Косову и Метохији, Лесковачки зборник, (у припреми)

ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР

Стање и проблеми наставе шиптарског језика у школама и одељењима са српскохрватским наставним језиком 1961. године, Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, год. IX, бр. 1-2, 2008. (у припреми)

Ivana Pantelić, Draga Ljočić-Milošević,u Francisca de Haan, Kassimira Daskalova, Anna Loutfi (ur.), Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern, and South-eastern Europe, 19th and 20th centuries, Budimpešta i Njujork 2006, str. 106-108. ISBN 963 7326 39 1

Ivana Pantelić, Draga Dejanović, u Francisca de Haan, Kassimira Daskalova, Anna Loutfi (ur.), Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern, and South-eastern Europe, 19th and 20th centuries, Budimpešta i Njujork 2006, str. 290-292. ISBN 963 7326 39 1

Ivana Pantelić, Milica Ninković-Todorović, u Francisca de Haan, Kassimira Daskalova, Anna Loutfi (ur.), Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern, and South-eastern Europe, 19th and 20th centuries, Budimpešta i Njujork 2006, str. 370-371. ISBN 963 7326 39 1

Zorica (1934), Užice, Životne priče žena „ A što ću ti ja jadna pričat...“, Novi Sad 2008, str. 236-253. ISBN 978-86-7188-107-4

Saradnici na projektu

Bojan Dimitrijević Goran Antonić

Dragomor Bondžić

Ivana Pantelić

Momčilo Pavlović

Nikola Žutić

Predrag Marković

Melissa Bokovoy

Ratomir Milikić

Miomir Gatalović