АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

БИЛАТЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ


СРБИЈА-ФРАНЦУСКА – ПАВЛЕ САВИЋ

2023-2024

Нови извори и теме за историју Првог светског рата на Балкану. Француско-српски поглед.
Линк.


ПРОГРАМИ ИДЕЈЕ ФОНДА ЗА НАУКУ РС

2021-2023

Пројекат Мултиетничка држава и национални идентитети – искуства Срба у 20. веку (СЕРБИЕ20) реализује се у оквиру Програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије (Пројекат бр. 7731836).
serbie20.rs


Виртуелизација историјског памћења: ДЕВЕДЕСЕТЕ“

Пројекат „Виртуелизација историјског памћења: ДЕВЕДЕСЕТЕ“ реализован је уз финансијску помоћ Министарства културе и информисања
devedesete.vip