ПОРТАЛ ИСИ

 

ДИСИ ради на дигитализацији старије научне продукције Института, у оквиру пројекта ''Пола века Института за савремену историју: дигитализација продукције и израда интернет платформе''. Од оснивања 1969. године до данас, у оквиру рада ИСИ-ја створена је импресивна научна продукција која броји више стотина научних монографија, периодичних публикација, зборника, библиографија и хронологија, међу чијим ауторима су најпознатија имена наше историографије. Циљ Портала ИСИ (ПИСИ) је да ову баштину заштити кроз процес дигиталне обраде и учини је доступном научној и стручној јавности. Пројектом руководи др Љубинка Шкодрић. На пројекту су ангажовани сарадници Института Раде Ристановић, Немања Девић, Никола Мијатов, Борис Томанић, Милош Жикић, Немања Митровић, Марко Милетић и Небојша Стамболија. Пројекат се реализује уз материјалну помоћ Секретаријата за културу града Београда.

 

Део научне продукције Института у обради