Oktobar 2012: Preminuo dugogodišnji saradnik Instituta dr Branislav Gligorijević

Oktobar 2012: Postdiplomac sa Berklija u poseti Institutu
децембар 18, 2017
Oktobar 2012: Poseta poljskih postdiplomaca
децембар 18, 2017

In memoriam

Dr Branislav Gligorijević (1935-2012)

Dana 08. oktobra 2012. godine saradnici Instituta za savremenu istoriju primili su tužnu vest da je preminuo naš uvaženi kolega, naučni savetnik dr Branislav Gligorijević.

Dr Branislav Gligorijević rođen je 31. jula 1935. godine u Mihajlovcu kod Smedereva, a diplomu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, grupa za istoriju, stekao je 1959. godine.  Od 1960. godine radio je u Odeljenju za istorijske nauke Instituta društvenih nauka u Beogradu, da bi 1969. godine zaposlenje nastavio u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Doktorsku tezu Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca odbranio je 1968. godine. U periodu od 1988. do 1992. godine bio je urednik institutskog časopisa Istorija 20. veka.

Od najvažnijih istoriografskih radova dr Branislava Gligorijevića posebno izdvajamo: Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919–1929 (objavljeno 1979), Između revolucije i dogme (1984), Kominterna, jugoslovensko i srpsko pitanje (1992), Kralj Aleksandar Karađorđević, I (1996), Kralj Petar II u vrtlogu britanske politike (2001), Demokratska stranka 1919–1928 (2009), kao i Kralj Aleksandar Karađorđević, I-III (2010). Institut za savremenu istoriju nastaviće da sa velikim poštovanjem i uvažavanjem neguje uspomenu na našeg kolegu, vrsnog istoričara dr Branislava Gligorijevića.