Oktobar 2012: Poseta poljskih postdiplomaca

Oktobar 2012: Preminuo dugogodišnji saradnik Instituta dr Branislav Gligorijević
18 децембра, 2017
Oktobar 2012: Učešće na 57. beogradskom sajmu knjiga
18 децембра, 2017

POSETA POLJSKIH POSTDIPLOMACA

Institut za savremenu istoriju su 16. oktobra posetili studenti postdiplomci sa Fakulteta istorijskih nauka Univerziteta Nikole Kopernika u Torunju (Poljska). U delegaciji su učestvovali Łukasz Reszczyński, čija su glavna istraživačka interesovanja na vojnoj istoriji međuratne Jugoslavije i istoriji obaveštajnih službi Glavnog štaba Poljske armije, i Miloš Zečević, koji se bavi vojno-političkom istorijom Jugoslavije i njenim odnosima sa Poljskom.

Dogovoreno je uspostavljanje saradnje između Instituta za savremenu istoriju i naučnih institucija na Univerzitetu Nikole Kopernika u Torunju. U okviru te saradnje predviđena je organizacija naučnih skupova, studijskih boravaka poljskih kolega u Srbiji i obrnuto, razmena literature, objavljivanje naučnih radova i dr.