Mart 2012: Promocija zbornika „27. mart 1941 – 70 godina kasnije“

Februar 2012: Najava za novi broj časopisa Istorija 20. veka
18 децембра, 2017
Maj 2012: Promocija autobiografije Bore Dragaševića
18 децембра, 2017

PROMOCIJA ZBORNIKA  „27. MART 1941 – 70 GODINA KASNIJE“

Institut za savremenu istoriju i Fond Kraljevski dvor organizovali su promociju zbornika radova sa naučne konferencije „27. mart 1941 – 70 godina kasnije“ koja je održana marta 2011. u Kraljevskom dvoru u Beogradu. Gostima su se obratili Predrag Marković, ministar kulture, informisanja i informacionog društva, prof. dr Tibor Sabo, pomoćnik ministra prosvete i nauke, Dragomir Acović, predsedavajući Krunskog saveta i prof. dr Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. 

U zborniku su svoje istraživačke rezultate predstavili: Momčilo Pavlović „Datumi koji su opredelili sudbinu države i naroda – 25. i 27. mart 1941“; Dragan Tešić „Ratni plan „R-41“ Vojske Kraljevine Jugoslavije“; Kosta Nikolić „Knez Pavle Karađorđević i martovski događaji 1941. u Jugoslaviji“; Srđa Trifković „Knez Pavle i diplomatija kao umetnost mogućeg – angloamerički doprinos činu od 27. marta 1941”; Ljubodrag Dimić „27. mart 1941 – sećanja, tumačenja, istraživanja i udžbenička literatura“; Čedomir Antić „Mit 1941. godine“; Bojan B. Dimitrijević „Predstavnici srpske vlade generala Nedića o 25. i 27. martu 1941”; Nikola Žutić „27. mart 1941 – istoriografija i ideologije“; Mile Bjelajac „25. i 27. mart i Aprilski rat 1941 – gde su koreni podeljenih pogleda?“. U Zborniku je prvi put javnosti predstavljen Dnevnik pukovnika Miodraga Rakića, ađutanta Njegovog veličanstva kralja Petra II Karađorđevića, ustupljen iz Dvorske arhive. Zbornik je ilustrovan faksimilima dokumenata i fotografijama događaja od 25. marta do 17. aprila 1941.